eu.vexpro.editor
Class Arireegel

java.lang.Object
 extended by eu.vexpro.editor.Arireegel

public class Arireegel
extends java.lang.Object

VexPro õigusaktide põhised ärireeglid.


Field Summary
static java.lang.String AUTONR_ALAMPUNKT
           
static java.lang.String AUTONR_ALLJAOTIS
           
static java.lang.String AUTONR_JAGU
           
static java.lang.String AUTONR_JAOTIS
           
static java.lang.String AUTONR_LISA
           
static java.lang.String AUTONR_LOIGE
           
static java.lang.String AUTONR_OSA
           
static java.lang.String AUTONR_PARAGRAHV
           
static java.lang.String AUTONR_PEATYKK
           
static java.lang.String AUTONR_PUNKT
           
static java.lang.String ELEMENT_DOKUMENT_LIIK_VAARTUS_SEADUS
          elemendi dokumentLiik väärtus
static java.lang.String FAILI_LAIEND_AKT
           
static java.lang.String KP_ddMMyyyy
           
static java.lang.String VAIKIMISI_FAILI_NIMI
           
 
Constructor Summary
Arireegel()
           
 
Method Summary
static void arireegelEemaldaSeisund(org.w3c.dom.Element metaandmed)
          Ärireegel metaandmete "seisund" elemendi kustutamiseks.
static void arireegelEemaldaSeisundSalvestamisel(org.w3c.dom.Element metaandmed)
          Ärireegele faili salvestamisel.
static void automaatneNummerdamine(org.w3c.dom.Document doc)
          Automaatne nummerdamine xml-töövahendis.
static void autoNummerdamine(org.w3c.dom.Document dokument, java.lang.String autoNummerdatavElementNimi)
          Automaatne nummerdamine kogu dokumendi piires.
static void autoNummerdamiseRakendamineKonkreetseteleElementidele(org.w3c.dom.Document dokument, org.w3c.dom.Element element)
           
static void autoNummerdamiseRakendamineKonkreetseteleElementidele(org.w3c.dom.Document dokument, org.w3c.dom.Element element, boolean nummerdaElemendiAlamad)
          Kasutatus: jõudluse tõstmine
static java.lang.String failiNimetamiseReegel(java.lang.String failiNimi, java.lang.String dokumentLiik, java.lang.String aktinimi)
          Faili nimetamise ärireegel.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

AUTONR_PARAGRAHV

public static final java.lang.String AUTONR_PARAGRAHV
See Also:
Constant Field Values

AUTONR_JAOTIS

public static final java.lang.String AUTONR_JAOTIS
See Also:
Constant Field Values

AUTONR_ALLJAOTIS

public static final java.lang.String AUTONR_ALLJAOTIS
See Also:
Constant Field Values

AUTONR_PEATYKK

public static final java.lang.String AUTONR_PEATYKK
See Also:
Constant Field Values

AUTONR_LOIGE

public static final java.lang.String AUTONR_LOIGE
See Also:
Constant Field Values

AUTONR_PUNKT

public static final java.lang.String AUTONR_PUNKT
See Also:
Constant Field Values

AUTONR_ALAMPUNKT

public static final java.lang.String AUTONR_ALAMPUNKT
See Also:
Constant Field Values

AUTONR_OSA

public static final java.lang.String AUTONR_OSA
See Also:
Constant Field Values

AUTONR_JAGU

public static final java.lang.String AUTONR_JAGU
See Also:
Constant Field Values

AUTONR_LISA

public static final java.lang.String AUTONR_LISA
See Also:
Constant Field Values

ELEMENT_DOKUMENT_LIIK_VAARTUS_SEADUS

public static final java.lang.String ELEMENT_DOKUMENT_LIIK_VAARTUS_SEADUS
elemendi dokumentLiik väärtus

See Also:
Constant Field Values

KP_ddMMyyyy

public static final java.lang.String KP_ddMMyyyy
See Also:
Constant Field Values

FAILI_LAIEND_AKT

public static final java.lang.String FAILI_LAIEND_AKT
See Also:
Constant Field Values

VAIKIMISI_FAILI_NIMI

public static final java.lang.String VAIKIMISI_FAILI_NIMI
See Also:
Constant Field Values
Constructor Detail

Arireegel

public Arireegel()
Method Detail

autoNummerdamiseRakendamineKonkreetseteleElementidele

public static void autoNummerdamiseRakendamineKonkreetseteleElementidele(org.w3c.dom.Document dokument,
                                     org.w3c.dom.Element element)

autoNummerdamiseRakendamineKonkreetseteleElementidele

public static void autoNummerdamiseRakendamineKonkreetseteleElementidele(org.w3c.dom.Document dokument,
                                     org.w3c.dom.Element element,
                                     boolean nummerdaElemendiAlamad)
Kasutatus: jõudluse tõstmine

Parameters:
dokument -

autoNummerdamine

public static void autoNummerdamine(org.w3c.dom.Document dokument,
                  java.lang.String autoNummerdatavElementNimi)
Automaatne nummerdamine kogu dokumendi piires.

Parameters:
dokument - DOM dokument, kus automaatne nummerdamine aset leiab
autoNummerdatavElementNimi - näitab mis elementi hakatakse automaatselt nummerdama

automaatneNummerdamine

public static void automaatneNummerdamine(org.w3c.dom.Document doc)
Automaatne nummerdamine xml-töövahendis.

Parameters:
doc -

failiNimetamiseReegel

public static java.lang.String failiNimetamiseReegel(java.lang.String failiNimi,
                           java.lang.String dokumentLiik,
                           java.lang.String aktinimi)
Faili nimetamise ärireegel. Seaduse puhul: aktinimi_kuupäev.akt Õigusakt(välja arvatud seadus): aktinimi_dokumentLiik_kuupäev.akt Tegemist vaikimisi pakutava failinimega, kasutajal ei ole töövahendist tulenevaid piiranguid faili nime muutmisel, faili nime pikkusel Aktinimi – 25 esimest tähemärki Tühik (aktinimes)– asendatakse _ kuupäeva formaat - ddMMyyyy

Parameters:
failiNimi - faili nimi vaikimisi faili nimi, kui failinime ei saa luua vastavalt ärireeglitele
dokumentLiik - elemendi dokumentLiik väärtus
aktinimi - tyviseaduse schema element aktinimi väärtus
Returns:

arireegelEemaldaSeisund

public static void arireegelEemaldaSeisund(org.w3c.dom.Element metaandmed)
Ärireegel metaandmete "seisund" elemendi kustutamiseks. Tuleb tähelepanu põõrata ka arireegel.xml failis kirjeldatud reeglitele.

Parameters:
metaandmed -

arireegelEemaldaSeisundSalvestamisel

public static void arireegelEemaldaSeisundSalvestamisel(org.w3c.dom.Element metaandmed)
Ärireegele faili salvestamisel. Avaldamise etapis eemaldatakse alati seisund.

Parameters:
metaandmed -