eu.vexpro.editor.cache
Class CacheJoudlus

java.lang.Object
  extended by eu.vexpro.editor.cache.CacheJoudlus

public class CacheJoudlus
extends java.lang.Object

Elementide cache, mida kasutatakse jõudluse tõstmiseks elementide hulgalt suurte dokumentide korral.


Constructor Summary
CacheJoudlus()
           
 
Method Summary
 void addElementIdSuletudElementideListi(java.lang.String id)
          Avatud lisa id lisamine avatud lisade cache.
 void addElementToCache(org.w3c.dom.Node element)
          Elemendi cache lisamine.
 java.util.List<java.lang.String> getAvatudElementId()
           
 boolean isElementSuletud(java.lang.String lisaId)
          Tagastab, kas lisa on avatud dokumendis või mitte.
 org.w3c.dom.Node leiaElementIdAbil(java.lang.String lisaId)
          Tagastab cachest lisa node objekti, kui eksisteerib.
 void removeElementIdSuletudElementideListist(java.lang.String id)
          Elemendi id eemaldamine suletud elementide listist.
 void removeFromCache(org.w3c.dom.Node lisaNode)
          Elemendi node eemaldamine lisade cachest.
 void resetElementCache()
          Lisade cache algväärtustamine.
 void setAvatudElementId(java.lang.String avatudElementId)
           
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

CacheJoudlus

public CacheJoudlus()
Method Detail

leiaElementIdAbil

public org.w3c.dom.Node leiaElementIdAbil(java.lang.String lisaId)
Tagastab cachest lisa node objekti, kui eksisteerib.

Parameters:
lisaId -
Returns:

addElementToCache

public void addElementToCache(org.w3c.dom.Node element)
Elemendi cache lisamine.


addElementIdSuletudElementideListi

public void addElementIdSuletudElementideListi(java.lang.String id)
Avatud lisa id lisamine avatud lisade cache.

Parameters:
id -

resetElementCache

public void resetElementCache()
Lisade cache algväärtustamine.


removeFromCache

public void removeFromCache(org.w3c.dom.Node lisaNode)
Elemendi node eemaldamine lisade cachest.

Parameters:
lisaNode -

removeElementIdSuletudElementideListist

public void removeElementIdSuletudElementideListist(java.lang.String id)
Elemendi id eemaldamine suletud elementide listist.

Parameters:
id -

isElementSuletud

public boolean isElementSuletud(java.lang.String lisaId)
Tagastab, kas lisa on avatud dokumendis või mitte.

Parameters:
lisaId -
Returns:

setAvatudElementId

public void setAvatudElementId(java.lang.String avatudElementId)

getAvatudElementId

public java.util.List<java.lang.String> getAvatudElementId()