eu.vexpro.editor.pdf
Class HTML2PDF

java.lang.Object
 extended by eu.vexpro.editor.pdf.HTML2PDF

Deprecated. Vana lahendus, liiga komplitseeritud. (X)Html konverteerimine pdf formaati. XHTML formaadis dokumendi konverteerimine pdf formaati. Transformatsiooni tulemusest pdf genereerimiseks kasutatakse https://xhtmlrenderer.dev.java.net/ Peale html dokumendist pdf dokumendi genereerimist kasutatakse iTExt-i dokumendi edasiseks muutmiseks. http://www.lowagie.com/iText/

public class HTML2PDF
extends java.lang.Object


Constructor Summary
HTML2PDF()
          Deprecated.  
 
Method Summary
static void convertHtmlToPdf(java.io.OutputStream os, java.lang.String htmlString, java.lang.String absoluteFileName)
          Deprecated. HTML konverteerimine PDF dokumendiks.
static void main(java.lang.String[] args)
          Deprecated. Testimise tarbeks.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

HTML2PDF

public HTML2PDF()
Deprecated. 
Method Detail

convertHtmlToPdf

public static void convertHtmlToPdf(java.io.OutputStream os,
                  java.lang.String htmlString,
                  java.lang.String absoluteFileName)
               throws java.io.IOException,
                  com.lowagie.text.DocumentException
Deprecated. 
HTML konverteerimine PDF dokumendiks.

Parameters:
os -
htmlString -
absoluteFileName -
Throws:
java.io.IOException
com.lowagie.text.DocumentException

main

public static void main(java.lang.String[] args)
Deprecated. 
Testimise tarbeks. http://tntluoma.com/sidebars/codes/

Parameters:
args -