eu.vexpro.editor.util
Class Util

java.lang.Object
 extended by eu.vexpro.editor.util.Util

public class Util
extends java.lang.Object

Utiliitide meetotide kogum, mis on seotud editori tehnilise lahendusega. 2008-2009, Kristjan Kuusik, kristjn.k@gmail.com


Field Summary
static java.util.List<java.lang.String> erimargid
           
static java.lang.String KEY_AUTOMAATNE_SALVESTAMINE
           
static java.lang.String KEY_JALGI_MUUDATUSI
           
static java.lang.String KEY_OIGEKIRJAKONTROLL
           
static java.lang.String KP_PATTERN_dd_MM_yyyyy
           
static java.lang.String KP_PATTERN_yyyy_MM_dd
           
 
Constructor Summary
Util()
           
 
Method Summary
static java.lang.String asendaReavahetus(java.lang.String str)
          Deprecated. Ei kasuta hetkel Asendatakse newline (code=10). Kasutatakse - fragmentide lisamine, defaul tekstid.
static java.lang.String asendaString(java.lang.String original, java.lang.String asendatav, java.lang.String asendaja)
           
static java.lang.String asendaStringisCharacterReferenceMargiga(java.lang.String tekst)
          Asendatakse character refernce vastava märgiga.
static java.lang.String asendaStringisCharacterReferenceTemplateViitega(java.lang.String tekst)
          Stringina esitatud tekstis asendatakse character reference märgi template viitega.
static java.lang.String asendaStringisErimargidKoodiga(java.lang.String str)
          Asendatakse stringis erimärgid vastava märgi koodiga.
static java.lang.String asendaStringisTemplateViideCharacterReferenciga(java.lang.String tekst)
          Stringina esitatud tekstis asendatakse märgi template viide character referencega.
static java.lang.String asendaStringisTemplateViideMargiga(java.lang.String tekst)
          Template viide asendamine vastava märgiga.
static void collapseAll(javax.swing.JTree tree)
          Puu sulgemine.
static void copy(java.io.File src, java.io.File dst)
          Faili kopeerimine.
static void deleteDir(java.io.File dir)
          Kataloogi tühjendamine failidest neis leiduvatest failidest.
static java.lang.String eemaldaTekstiKujundusTemplateElement(java.lang.String source)
          Teksti kujunduse template elementide eemaldamine.
static java.lang.String eemaldaYleliigsedMargid(java.lang.String str)
          Optimeeritakse string.
static int erimarkidePikkusTahemarkidesKokkuTekstis(java.lang.String tekst)
          Tagastab character refernciga antud erimärkide märgilise pikkuse lahutatud leitud erimärkide arv.
static java.lang.String escapeHTMLDangerousMarks(java.lang.String str)
          Täistekstis, mda kuvatakse välja html-ina, ohtlikke märkide asendamine, nii, et tulemuseks oleks tekst, mitte html formaadis kood.
static void expandAll(javax.swing.JTree tree)
          Puu avamine.
static java.lang.String generateUUID()
          UUID (GUID) genereerimine.
static java.lang.String getCharCode(java.lang.String ch)
          Tagastab character reference (http://www.w3.org/TR/html4/sgml/entities.html).
static java.lang.String getCurrentDirectoryPath()
          Tagastab jooksva kataloogi
static java.util.Calendar getEstonianCalendar()
          Tagastab õigesti sätitud suve ja talveajaga Eesti kalendri isendi.
static java.lang.String getEstonianLocalTime()
          Tagastab Eesti jooksva kellaaja formaadis ISO 8601 timeformat hh:mm:ss
static java.lang.String getExtension(java.io.File f)
           
static java.lang.String getFileContentType(java.lang.String laiend)
          Tagastab faili laiendi järgi content type (mime type).
static java.lang.String getFileLaiend(java.lang.String fileName)
          Tagastab failinime laiendi.
static boolean isAlphaNumeric(int keycode)
          Is the key code alpha-numeric (i.e.
static boolean isAlphaNumericOrSpecialCharacter(int keycode)
          Kontroll kas tegemist on tähe, numbri või kirjavahemärgiga.
static boolean isEmpty(java.lang.String str)
          Tagastab kas string on tühi või null.
static boolean isEmpty(java.lang.String str, boolean arvestatakseTyhikut)
          Tagastab, kas string on tühi või null
static java.lang.String isErimark(java.lang.String mark)
          Kontrollitakse, kas string on spetsiaalmärke (erimärke), kui jah tagastatakse character reference, kui ei siis parameetriks antud string
static void kirjutaBase64encodedFail(org.w3c.dom.Document doc, VexProEditor.TootleFailActionCmd cmd)
          TODO - jätta sobilik osa utiliitide hulka, ülejäänud mujale Base64 encoded faili dekodeerimine ja sihtkohta kirjutamine.
static void kirjutaFailTmpKataloogi(java.lang.String failNimi, java.lang.String failSisu)
          Faili kirjutamine tmp/aktiivneDokument kataloogi.
static java.lang.String korrastaHTMLTag(java.lang.String tagNimi, java.lang.String htmlTekst)
          Deprecated. TODO - REMOVE Lõputagide lisamine html elementidele, kui peaksid puuduma.
static void launch(java.lang.String fileName)
          Faili köivitamine koheselt kasutades vaikimisi OS poolt pakutud vahendeid selleks.
static java.lang.String loeFailiSisuStringi(java.lang.String filePath)
          Faili sisu lugemine stringi.
static java.util.Map loeKasutajaSeaded()
          Kasutajaseadete lugemine.
static void openURL(java.lang.String url)
          Vaikimisi seatud browseri avamine.
static java.lang.String readInput(java.lang.String filePath)
          Faili sisu lugemine stringi.
static java.lang.String removeAdditionalElements(java.lang.String element, java.lang.String s)
           
static java.lang.String removeAdditionalSpaces(java.lang.String s)
          Asendatakse 2 või enam tühikut ühe tühikuga.
static java.lang.String removeHtmlTagWithContent(java.lang.String s, java.lang.String tagName)
          Eemaldab HTML kujul olevast stringist spetsiifilised html tagid ja sisu nende vahel.
static java.lang.String removeLineTerminators(java.lang.CharSequence inputStr, java.lang.String replaceStr)
          Deprecated. Ei kasuta hetkel Rea terminators asendamine vastava asendajaga.
static java.lang.String replace(java.lang.String str, java.lang.String pattern, java.lang.String replace)
          Custom replace meetod.
static java.lang.String replace1(java.lang.String str, java.lang.String pattern, java.lang.StringBuilder replace)
          Jääb ära iga iteratsioon String ojekti loomine.
static java.lang.String replaceAll(java.lang.String target, java.lang.String from, java.lang.String to)
          TODO - eelistatuna kasutada antud replaceAll meetodit, parema performance-ga Replace all.
static void salvestaKasutajaSeaded(boolean autoSalvestamine, boolean oigekirjaKontroll, boolean jalgiMuudatusi)
          Kasutajaseadete salvestamine.
static java.awt.image.BufferedImage tagastaPilt(java.lang.ClassLoader classLoader, java.lang.String nimi)
          Pildi tagastamine nime järgi.
static java.util.Date teeKuupaev(java.lang.String kpString, java.lang.String formaat)
          Kuupäeva objekti loomine stringina estatud kuupäevast.
static java.lang.String teeKuupaevStr(java.util.Date kp, java.lang.String formaat)
          Tagastab Date objektist kuupäeva stringi kujul vastavalt ette antud formaadile.
static java.lang.String teisendaISO8601KpStr(java.lang.String kpStr)
          Teisendab yyyy-MM-dd (ISO8601) kujul antud kuupäeva yyyy.MM.dd kujul kuupäeva stringiks.
static java.lang.String teisendaKpStrISO8601Formaati(java.lang.String kpStr)
          Teisendab yyyy.MM.dd kujul antud kuupäeva stringi yyyy-MM-dd (ISO8601) kujul kuupäeva stringiks.
static java.lang.String tekstKujundusAsendaKujundusTagidTemplateElementidega(java.lang.String source)
          Teksti kujundustagide asendamine vastavate templatedega.
static java.lang.String tekstKujundusAsendaTemplateElementKujundusTagidega(java.lang.String source)
          Teksti kujundustemplatede asendamine vastavate tagidega.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

KP_PATTERN_yyyy_MM_dd

public static final java.lang.String KP_PATTERN_yyyy_MM_dd
See Also:
Constant Field Values

KP_PATTERN_dd_MM_yyyyy

public static final java.lang.String KP_PATTERN_dd_MM_yyyyy
See Also:
Constant Field Values

erimargid

public static java.util.List<java.lang.String> erimargid

KEY_AUTOMAATNE_SALVESTAMINE

public static final java.lang.String KEY_AUTOMAATNE_SALVESTAMINE
See Also:
Constant Field Values

KEY_OIGEKIRJAKONTROLL

public static final java.lang.String KEY_OIGEKIRJAKONTROLL
See Also:
Constant Field Values

KEY_JALGI_MUUDATUSI

public static final java.lang.String KEY_JALGI_MUUDATUSI
See Also:
Constant Field Values
Constructor Detail

Util

public Util()
Method Detail

tagastaPilt

public static java.awt.image.BufferedImage tagastaPilt(java.lang.ClassLoader classLoader,
                            java.lang.String nimi)
Pildi tagastamine nime järgi.

Parameters:
classLoader -
nimi -
Returns:

openURL

public static void openURL(java.lang.String url)
Vaikimisi seatud browseri avamine.

Parameters:
url -

launch

public static void launch(java.lang.String fileName)
Faili köivitamine koheselt kasutades vaikimisi OS poolt pakutud vahendeid selleks.

Parameters:
fileName -

teeKuupaevStr

public static java.lang.String teeKuupaevStr(java.util.Date kp,
                       java.lang.String formaat)
Tagastab Date objektist kuupäeva stringi kujul vastavalt ette antud formaadile.

Parameters:
kp - kuupäeva objekt
formaat - kuupäeva formaat (näiteks: dd.MM.yyyy)
Returns:

removeLineTerminators

public static java.lang.String removeLineTerminators(java.lang.CharSequence inputStr,
                           java.lang.String replaceStr)
Deprecated. Ei kasuta hetkel Rea terminators asendamine vastava asendajaga.

Parameters:
inputStr -
Returns:

getCharCode

public static java.lang.String getCharCode(java.lang.String ch)
Tagastab character reference (http://www.w3.org/TR/html4/sgml/entities.html).

Parameters:
ch - etteantud üks märk stringi kujul
Returns:

asendaString

public static java.lang.String asendaString(java.lang.String original,
                      java.lang.String asendatav,
                      java.lang.String asendaja)

asendaStringisCharacterReferenceTemplateViitega

public static java.lang.String asendaStringisCharacterReferenceTemplateViitega(java.lang.String tekst)
Stringina esitatud tekstis asendatakse character reference märgi template viitega. Template viide on kujul ";CxxxxC;, kus xxxx tähistab spetsiaalmärgi (erimärgi) koodi. Character reference on kujul &#xxxx;

Parameters:
tekst -
Returns:

asendaStringisTemplateViideCharacterReferenciga

public static java.lang.String asendaStringisTemplateViideCharacterReferenciga(java.lang.String tekst)
Stringina esitatud tekstis asendatakse märgi template viide character referencega. Template viide on kujul ;CxxxxC;, kus xxxx tähistab spetsiaalmärgi (erimärgi) koodi. Character reference on kujul &#xxxx;

Parameters:
tekst -
Returns:

erimarkidePikkusTahemarkidesKokkuTekstis

public static int erimarkidePikkusTahemarkidesKokkuTekstis(java.lang.String tekst)
Tagastab character refernciga antud erimärkide märgilise pikkuse lahutatud leitud erimärkide arv. Kasutatakse "õige" (positsioonis arvestatakse erimärkide character entity pikkust) positsiooni arvutamiseks tekstis.

Parameters:
tekst -
Returns:

asendaStringisCharacterReferenceMargiga

public static java.lang.String asendaStringisCharacterReferenceMargiga(java.lang.String tekst)
Asendatakse character refernce vastava märgiga.

Parameters:
tekst -
Returns:

asendaStringisTemplateViideMargiga

public static java.lang.String asendaStringisTemplateViideMargiga(java.lang.String tekst)
Template viide asendamine vastava märgiga.

Parameters:
tekst -
Returns:

asendaStringisErimargidKoodiga

public static java.lang.String asendaStringisErimargidKoodiga(java.lang.String str)
Asendatakse stringis erimärgid vastava märgi koodiga.

Parameters:
str -
Returns:

isErimark

public static java.lang.String isErimark(java.lang.String mark)
Kontrollitakse, kas string on spetsiaalmärke (erimärke), kui jah tagastatakse character reference, kui ei siis parameetriks antud string

Parameters:
mark -
Returns:

teeKuupaev

public static java.util.Date teeKuupaev(java.lang.String kpString,
                    java.lang.String formaat)
Kuupäeva objekti loomine stringina estatud kuupäevast.

Parameters:
kpString - kuupäev stringi kujul
formaat - stringi kujul esitatud kuupäeva formaat
Returns:
tagastab date objekti või nulli, kui ei ole võimalik date objekti luua

eemaldaYleliigsedMargid

public static java.lang.String eemaldaYleliigsedMargid(java.lang.String str)
Optimeeritakse string. Eemaldatakse stringsit üleliigsed tühikud, tabulatsioonid.

Parameters:
str -
Returns:

asendaReavahetus

public static java.lang.String asendaReavahetus(java.lang.String str)
Deprecated. Ei kasuta hetkel Asendatakse newline (code=10). Kasutatakse - fragmentide lisamine, defaul tekstid.

Parameters:
str -
Returns:

korrastaHTMLTag

public static java.lang.String korrastaHTMLTag(java.lang.String tagNimi,
                        java.lang.String htmlTekst)
Deprecated. TODO - REMOVE Lõputagide lisamine html elementidele, kui peaksid puuduma.

Parameters:
tagNimi - HTML tagi nimi, mida parandatakse
htmlTekst - html stringi kujul
Returns:

generateUUID

public static java.lang.String generateUUID()
UUID (GUID) genereerimine. http://www.asciiarmor.com/post/33736615/java-util-uuid-mini-faq


getFileLaiend

public static java.lang.String getFileLaiend(java.lang.String fileName)
Tagastab failinime laiendi.

Parameters:
fileName -
Returns:

getFileContentType

public static java.lang.String getFileContentType(java.lang.String laiend)
Tagastab faili laiendi järgi content type (mime type).

Parameters:
laiend -
Returns:

kirjutaBase64encodedFail

public static void kirjutaBase64encodedFail(org.w3c.dom.Document doc,
                      VexProEditor.TootleFailActionCmd cmd)
TODO - jätta sobilik osa utiliitide hulka, ülejäänud mujale Base64 encoded faili dekodeerimine ja sihtkohta kirjutamine. Otsitakse DOM dokumendist failid ja luuakse need kataloogi tmp/aktiivneDokument element nimi dokumendis "fail" faili nimi dokumendis "failNimi"


kirjutaFailTmpKataloogi

public static void kirjutaFailTmpKataloogi(java.lang.String failNimi,
                      java.lang.String failSisu)
Faili kirjutamine tmp/aktiivneDokument kataloogi.

Parameters:
failNimi -
failSisu -

deleteDir

public static void deleteDir(java.io.File dir)
Kataloogi tühjendamine failidest neis leiduvatest failidest.

Parameters:
dir -

getCurrentDirectoryPath

public static java.lang.String getCurrentDirectoryPath()
Tagastab jooksva kataloogi

Returns:

expandAll

public static void expandAll(javax.swing.JTree tree)
Puu avamine.

Parameters:
tree -

collapseAll

public static void collapseAll(javax.swing.JTree tree)
Puu sulgemine.

Parameters:
tree -

isEmpty

public static boolean isEmpty(java.lang.String str)
Tagastab kas string on tühi või null.

Parameters:
str -
Returns:

isEmpty

public static boolean isEmpty(java.lang.String str,
               boolean arvestatakseTyhikut)
Tagastab, kas string on tühi või null

Parameters:
str -
arvestatakseTyhikut - kas arvestada whitespace
Returns:

loeKasutajaSeaded

public static java.util.Map loeKasutajaSeaded()
Kasutajaseadete lugemine.

Returns:

salvestaKasutajaSeaded

public static void salvestaKasutajaSeaded(boolean autoSalvestamine,
                     boolean oigekirjaKontroll,
                     boolean jalgiMuudatusi)
Kasutajaseadete salvestamine.


isAlphaNumeric

public static boolean isAlphaNumeric(int keycode)
Is the key code alpha-numeric (i.e. A-z or 0-9)?

Returns:
is the key code alpha numeric.

isAlphaNumericOrSpecialCharacter

public static boolean isAlphaNumericOrSpecialCharacter(int keycode)
Kontroll kas tegemist on tähe, numbri või kirjavahemärgiga. Kasutatakse: jälgi muudatuste funktsionaalsuses tarbeks.

Parameters:
keycode - Key code
Returns:

copy

public static void copy(java.io.File src,
            java.io.File dst)
         throws java.io.IOException
Faili kopeerimine.

Parameters:
src -
dst -
Throws:
java.io.IOException

loeFailiSisuStringi

public static java.lang.String loeFailiSisuStringi(java.lang.String filePath)
Faili sisu lugemine stringi.

Parameters:
filePath - faili nimi koos absoluutse teega.
Returns:

readInput

public static java.lang.String readInput(java.lang.String filePath)
Faili sisu lugemine stringi. Kasutus: OpenHTMLImportDialog

Parameters:
filePath - faili nimi koos absoluutse teega.
Returns:

tekstKujundusAsendaKujundusTagidTemplateElementidega

public static java.lang.String tekstKujundusAsendaKujundusTagidTemplateElementidega(java.lang.String source)
Teksti kujundustagide asendamine vastavate templatedega. Tuleb jälgidad replace korral, et template elemendid oleks asendatavad nii, et ühte tüüpi template elemendid ei lõhuks teist tüüpi template elemente.

Parameters:
source -
Returns:

tekstKujundusAsendaTemplateElementKujundusTagidega

public static java.lang.String tekstKujundusAsendaTemplateElementKujundusTagidega(java.lang.String source)
Teksti kujundustemplatede asendamine vastavate tagidega.

Parameters:
source -
Returns:

eemaldaTekstiKujundusTemplateElement

public static java.lang.String eemaldaTekstiKujundusTemplateElement(java.lang.String source)
Teksti kujunduse template elementide eemaldamine. Kasutatakse dokumendi vaate puus, või eksisteerida, et css asemel on kasutusel html tagid teksti kujundusel. Näiteks pealkiri jne.

Parameters:
source -
Returns:

replace

public static java.lang.String replace(java.lang.String str,
                    java.lang.String pattern,
                    java.lang.String replace)
Custom replace meetod. Vajalik, et stringis asendamine oleks kiirem. Suurendab jõudlust märgatavalt, kuna ei looda iga replace peale uut String ojekti ja kasutatakse StringBuilderid. Kasutada kogu töövahendi piires antud meetodid tavalise String.replace asemel.

Parameters:
str -
pattern -
replace -
Returns:

replace1

public static java.lang.String replace1(java.lang.String str,
                    java.lang.String pattern,
                    java.lang.StringBuilder replace)
Jääb ära iga iteratsioon String ojekti loomine.

Parameters:
str -
pattern -
replace -
Returns:

replaceAll

public static java.lang.String replaceAll(java.lang.String target,
                     java.lang.String from,
                     java.lang.String to)
TODO - eelistatuna kasutada antud replaceAll meetodit, parema performance-ga Replace all.

Parameters:
target - is the original string
from - is the string to be replaced
to - is the string which will used to replace
Returns:

teisendaKpStrISO8601Formaati

public static java.lang.String teisendaKpStrISO8601Formaati(java.lang.String kpStr)
Teisendab yyyy.MM.dd kujul antud kuupäeva stringi yyyy-MM-dd (ISO8601) kujul kuupäeva stringiks.

Parameters:
kpStrISO8601 -
Returns:

teisendaISO8601KpStr

public static java.lang.String teisendaISO8601KpStr(java.lang.String kpStr)
Teisendab yyyy-MM-dd (ISO8601) kujul antud kuupäeva yyyy.MM.dd kujul kuupäeva stringiks.

Parameters:
kpStr -
Returns:

getEstonianCalendar

public static java.util.Calendar getEstonianCalendar()
Tagastab õigesti sätitud suve ja talveajaga Eesti kalendri isendi.

Returns:

getEstonianLocalTime

public static java.lang.String getEstonianLocalTime()
Tagastab Eesti jooksva kellaaja formaadis ISO 8601 timeformat hh:mm:ss

Returns:

escapeHTMLDangerousMarks

public static java.lang.String escapeHTMLDangerousMarks(java.lang.String str)
Täistekstis, mda kuvatakse välja html-ina, ohtlikke märkide asendamine, nii, et tulemuseks oleks tekst, mitte html formaadis kood.

Parameters:
str -
Returns:

getExtension

public static java.lang.String getExtension(java.io.File f)

removeAdditionalSpaces

public static java.lang.String removeAdditionalSpaces(java.lang.String s)
Asendatakse 2 või enam tühikut ühe tühikuga.

Parameters:
s -
Returns:

removeAdditionalElements

public static java.lang.String removeAdditionalElements(java.lang.String element,
                            java.lang.String s)

removeHtmlTagWithContent

public static java.lang.String removeHtmlTagWithContent(java.lang.String s,
                            java.lang.String tagName)
Eemaldab HTML kujul olevast stringist spetsiifilised html tagid ja sisu nende vahel. Tagi nimi võib olla tekstis, kas suur või väiketähtedega (näiteks "script" või "SCRIPT").

Parameters:
s -
tagName -
Returns: