eu.vexpro.editor.vaade.metaandmed.arireegel
Class MetaandmedArireegel

java.lang.Object
 extended by eu.vexpro.editor.vaade.metaandmed.arireegel.MetaandmedArireegel

public class MetaandmedArireegel
extends java.lang.Object

Metaandmete kuvamise ja muutmisega seotud ärireeglite töötlemine. Ärireeglid on kirjeldatud ära arireegel.xml failis. 2008-2010, Kristjan Kuusik, kristjn.k@gmail.com


Constructor Summary
MetaandmedArireegel()
           
 
Method Summary
static MetaandmedArireegelMudel getMetaandmedArireegel(java.lang.String schemaFailNimi, java.lang.String dokumentEtapp, java.lang.String dokumentStaatus, java.lang.String tekstiliik, java.lang.String elementNimi)
          Tagastab metaandme ärireegli objekti.
static void taidaarireegelList()
          Ärireeglite töötlemine sobivale kujule.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

MetaandmedArireegel

public MetaandmedArireegel()
Method Detail

taidaarireegelList

public static void taidaarireegelList()
Ärireeglite töötlemine sobivale kujule.


getMetaandmedArireegel

public static MetaandmedArireegelMudel getMetaandmedArireegel(java.lang.String schemaFailNimi,
                               java.lang.String dokumentEtapp,
                               java.lang.String dokumentStaatus,
                               java.lang.String tekstiliik,
                               java.lang.String elementNimi)
Tagastab metaandme ärireegli objekti.

Parameters:
schemaFailNimi - schema faili nimi
dokumentEtapp - dokumendi etapp (metaandmed)
dokumentStaatus - dokumendi staatus (metaandmed)
tekstiliik - teksti liik (metaandmed)
Returns: