eu.vexpro.editor.vaade.tegevused.erimark
Class ErimarkUtil

java.lang.Object
 extended by eu.vexpro.editor.vaade.tegevused.erimark.ErimarkUtil

public class ErimarkUtil
extends java.lang.Object

Erimärkide utiliidid.


Field Summary
static java.lang.String ERIMARK_FAIL
           
static java.lang.String ERIMARK_MUUD_KEY
           
static java.lang.String ERIMARK_UTF8_KEY
           
static java.lang.String UTF_8
           
 
Constructor Summary
ErimarkUtil()
           
 
Method Summary
static java.lang.Object[][] getErimark(java.lang.String erimarkFailNimi, float veergArv, java.lang.String propertyKey)
          Erimärkide konfiguratsiooni fail asub: \\vexproConfig\\erimark\\erimark.properties Antud failis esitatakse märgid semikoolonitege eraldatuna.
static java.util.List<java.lang.String> getSpetsiaalMarkList()
          Tagastab spetsiaalmärkide (erimärkide) listi.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

ERIMARK_UTF8_KEY

public static final java.lang.String ERIMARK_UTF8_KEY
See Also:
Constant Field Values

ERIMARK_MUUD_KEY

public static final java.lang.String ERIMARK_MUUD_KEY
See Also:
Constant Field Values

UTF_8

public static final java.lang.String UTF_8
See Also:
Constant Field Values

ERIMARK_FAIL

public static java.lang.String ERIMARK_FAIL
Constructor Detail

ErimarkUtil

public ErimarkUtil()
Method Detail

getErimark

public static java.lang.Object[][] getErimark(java.lang.String erimarkFailNimi,
                       float veergArv,
                       java.lang.String propertyKey)
Erimärkide konfiguratsiooni fail asub: \\vexproConfig\\erimark\\erimark.properties Antud failis esitatakse märgid semikoolonitege eraldatuna. Näiteks: ERIMARK=a;b;c; ... Järjekorra paneb paika erimrkide järjekord antud konfiguratsiooni failis. Antud failis esitatakse muud märgid semikoolonitege eraldatuna. Näiteks: ERIMARK_MUUD=a;b;c; ... Järjekorra paneb paika erimrkide järjekord antud konfiguratsiooni failis.

Parameters:
erimarkFailNimi - erimarkide konfiguratsioonifaili nimi
veergArv - tabeli veergude aarv
Returns:

getSpetsiaalMarkList

public static java.util.List<java.lang.String> getSpetsiaalMarkList()
Tagastab spetsiaalmärkide (erimärkide) listi.

Returns: