Package eu.vexpro.oigusakt

Class Summary
VastuvoetudMarge Vastuvoetud märke mudel.