eu.vexpro.editor
Interface IVexProEditorVaade

All Known Implementing Classes:
VexProEditor

public interface IVexProEditorVaade

VexProEditor editori interface töövahendi vaadete tarbeks. Kirjeldatakse ära kõik lubatud tegevused.


Field Summary
static java.lang.String CMD_ASENDA_REGIOON
          Regiooni asendamine.
static java.lang.String CMD_EEMALDA
          Regiooni eemaldamine.
static java.lang.String CMD_LISA
          Regiooni lisamine.
static java.lang.String CMD_LISA_EELNEVAKS
           
static java.lang.String CMD_LISA_JARGNEVAKS
           
 
Method Summary
 void addAvatudLisaId(java.lang.String lisaId)
          Avatud lisa id lisamine avatud lisade hulka.
 void addToUndolist(java.lang.Object obj)
          Undo listi objekti lisamine.
 org.w3c.dom.Document getAktiivneDOMDokument()
          Tagastab töövahendis avatud DOM dokumendi.
 org.w3c.dom.Document getAktiivneFragmentDOMDokument()
          Tagastab töövahendis avatud dokumendi tüübile vastavate fragmentide DOM dokumendi.
 java.lang.String getDokumendiAluseksOlevXSDFailNimi()
          Töövahendis avatud faili aluseks oleva schema faili nimi.
 javax.swing.JFrame getVexProEditorFrame()
          VexPro peaframe kättesaamine.
 void lisaStringJooksvalePositsioonile(java.lang.String lisatavString)
          Stringi lisamine editori transformatsiooni aknasse muuta lubatud teksti jooksvale positsioonile.
 void setCursor(java.lang.String elementId, java.lang.String elementNimi)
          Kursori sättimine redaktori aknas sobivasse kohta.
 void setTeade(java.lang.String teadeTyyp, java.lang.String teade)
          Teate sättimine editoris.
 void updateEditor()
          Editori update juhul kui on muudetud editoris avatud aktiivset DOM dokumenti.
 void updateEditorCaretPositsioon(java.lang.String elementId, java.lang.String elementNimi)
          Editori aknas caret positsiooni update.
 void updateEditorView(java.lang.String regioonId, java.lang.String cmd, org.w3c.dom.Element mojutatudElement)
          Editori vaate update, kui on muudetud editoris avatud aktiivset DOM dokumenti.
 

Field Detail

CMD_EEMALDA

static final java.lang.String CMD_EEMALDA
Regiooni eemaldamine.

See Also:
Constant Field Values

CMD_LISA

static final java.lang.String CMD_LISA
Regiooni lisamine.

See Also:
Constant Field Values

CMD_LISA_JARGNEVAKS

static final java.lang.String CMD_LISA_JARGNEVAKS
See Also:
Constant Field Values

CMD_LISA_EELNEVAKS

static final java.lang.String CMD_LISA_EELNEVAKS
See Also:
Constant Field Values

CMD_ASENDA_REGIOON

static final java.lang.String CMD_ASENDA_REGIOON
Regiooni asendamine.

See Also:
Constant Field Values
Method Detail

getAktiivneDOMDokument

org.w3c.dom.Document getAktiivneDOMDokument()
Tagastab töövahendis avatud DOM dokumendi.

Returns:

getDokumendiAluseksOlevXSDFailNimi

java.lang.String getDokumendiAluseksOlevXSDFailNimi()
Töövahendis avatud faili aluseks oleva schema faili nimi.

Returns:

getAktiivneFragmentDOMDokument

org.w3c.dom.Document getAktiivneFragmentDOMDokument()
Tagastab töövahendis avatud dokumendi tüübile vastavate fragmentide DOM dokumendi.

Returns:

updateEditor

void updateEditor()
Editori update juhul kui on muudetud editoris avatud aktiivset DOM dokumenti.


updateEditorView

void updateEditorView(java.lang.String regioonId,
           java.lang.String cmd,
           org.w3c.dom.Element mojutatudElement)
Editori vaate update, kui on muudetud editoris avatud aktiivset DOM dokumenti. Esmalt üritakse uuendada vaate regiooni, kui regiooni ei leita tehakse uuendus kogu editorile.

Parameters:
regioonId - elemendi id, mida muudeti.
cmd - käsukood (CMD_EEMALDA, CMD_LISA, CMD_...)

updateEditorCaretPositsioon

void updateEditorCaretPositsioon(java.lang.String elementId,
                 java.lang.String elementNimi)
Editori aknas caret positsiooni update. Sätitakse caret õigele kohale ja tehakse ka muud vajalikud tegevused.


setCursor

void setCursor(java.lang.String elementId,
        java.lang.String elementNimi)
Kursori sättimine redaktori aknas sobivasse kohta.

Parameters:
elementId - elemendi id
elementNimi - elemendi nimi

lisaStringJooksvalePositsioonile

void lisaStringJooksvalePositsioonile(java.lang.String lisatavString)
Stringi lisamine editori transformatsiooni aknasse muuta lubatud teksti jooksvale positsioonile.

Parameters:
lisatavString -

getVexProEditorFrame

javax.swing.JFrame getVexProEditorFrame()
VexPro peaframe kättesaamine.

Returns:

addToUndolist

void addToUndolist(java.lang.Object obj)
Undo listi objekti lisamine.

Parameters:
obj - - obj peab olema eu.vexpro.editor.undomanager.model package olevat classi tüüpi.

setTeade

void setTeade(java.lang.String teadeTyyp,
       java.lang.String teade)
Teate sättimine editoris.

Parameters:
teadeTyyp -
teade -

addAvatudLisaId

void addAvatudLisaId(java.lang.String lisaId)
Avatud lisa id lisamine avatud lisade hulka. Kasutatakse lisa lisamisel, lisatav lisa peaab olema avatud.

Parameters:
lisaId -