eu.vexpro.editor
Class VexProEditor

java.lang.Object
 extended by eu.vexpro.editor.VexProEditor
All Implemented Interfaces:
IVexProEditorKonstant, IVexProEditorVaade, IVexProEditor

public class VexProEditor
extends java.lang.Object
implements IVexProEditor, IVexProEditorVaade, IVexProEditorKonstant

VexPro editor. Õigusaktide töötlemise editori peaklass. Siin toimub töövahendi kõikide osade ühtseks tervikuks sidumine. Õigusakti loomiseks, esitamiseks, töötlemiseks kasutatakse XML-i ja XML+XSL transformatsiooni tulemuse redigeerimist.


Nested Class Summary
static class VexProEditor.TootleFailActionCmd
          Käskude koodid, mida kasutatakse failide töötlemisel.
static class VexProEditor.UpdateEditorActionCmd
          Käskude koodid, mida kasutatakse editori updatemisel.
 
Field Summary
 VexProHTMLTextAction action
           
 DokumentPuuVaade dokumendiPuuVaade
           
 DokumentVaade dokumentVaade
           
 javax.swing.text.html.HTMLDocument HTMLdoc
           
 VexProHTMLEditorKit kit
           
 javax.swing.JSplitPane splitPane
           
protected static java.awt.datatransfer.Clipboard sysClipboard
           
 
Fields inherited from interface eu.vexpro.editor.IVexProEditorVaade
CMD_ASENDA_REGIOON, CMD_EEMALDA, CMD_LISA, CMD_LISA_EELNEVAKS, CMD_LISA_JARGNEVAKS
 
Fields inherited from interface eu.vexpro.editor.IVexProEditorKonstant
ATRIBUUT_AUTOR, ATRIBUUT_COLSPAN, ATRIBUUT_FAIL_NIMI, ATRIBUUT_FAIL_VORMING, ATRIBUUT_ID, ATRIBUUT_KUSTUTA, ATRIBUUT_KUULUVUS, ATRIBUUT_KUUPAEV, ATRIBUUT_PEALKIRI_PAIGUTUS, ATRIBUUT_PEALKIRI_PAIGUTUS_VAARTUS_ALL, ATRIBUUT_PEALKIRI_PAIGUTUS_VAARTUS_YLEVAL, ATRIBUUT_TYYP, ATRIBUUT_WIDTH, ATRIBUUT_YLAINDEKS, ELEMENT_AKTINIMI, ELEMENT_ALAINDEKS, ELEMENT_ALGATUSMARGE, ELEMENT_ALLJAOTIS, ELEMENT_ALLJAOTIS_PEALKIRI, ELEMENT_ALLKIRI, ELEMENT_ALLKIRJASTAJA, ELEMENT_AMETINIMETUS, ELEMENT_AUTOR, ELEMENT_BOLD, ELEMENT_DOKUMENT_ETAPP, ELEMENT_DOKUMENT_LIIK, ELEMENT_DOKUMENT_STAATUS, ELEMENT_DOKUMENT_VERSIOON, ELEMENT_DOKUMENT_VERSIOON_KUUPAEV, ELEMENT_EESNIMI, ELEMENT_EMS_NR, ELEMENT_FAIL, ELEMENT_GLOBAAL_ID, ELEMENT_HTML_KONTEINER, ELEMENT_ITALIC, ELEMENT_JAGU, ELEMENT_JAGU_PEALKIRI, ELEMENT_JAOTIS, ELEMENT_JAOTIS_PEALKIRI, ELEMENT_KOMM_AEG, ELEMENT_KOMM_SISU, ELEMENT_KOMMENTAAR, ELEMENT_KUVATAV_TEKST, ELEMENT_LISA, ELEMENT_LISA_PEALKIRI, ELEMENT_LISA_SISU, ELEMENT_METAANDMED, ELEMENT_METAANDMED_TEKSTILIIK, ELEMENT_METAANDMED_VASTUVOETUD, ELEMENT_METAANDMED_VERSIOON, ELEMENT_METAANDMED_VERSIOON_KUUPAEV, ELEMENT_METAANDMED_VERSIOON_POHJUSTAJA, ELEMENT_METAANDMED_VERSIOONI_MUUTUS, ELEMENT_MUUTUS, ELEMENT_NORMTEHNMARKUS, ELEMENT_NORMTEHNMARKUS_NR, ELEMENT_NORMTEHNMARKUS_TEKST, ELEMENT_OIGUSAKT, ELEMENT_OSA, ELEMENT_OSA_PEALKIRI, ELEMENT_PARAGRAHV, ELEMENT_PARAGRAHV_PEALKIRI, ELEMENT_PEATYKK, ELEMENT_PEATYKK_PEALKIRI, ELEMENT_PEREKONNANIMI, ELEMENT_REAVAHETUS, ELEMENT_SEISUND, ELEMENT_SELETUSKIRI, ELEMENT_SELETUSKIRI_ANALYYS_YLD, ELEMENT_SELETUSKIRI_EESMARK, ELEMENT_SELETUSKIRI_JOUSTUMINE, ELEMENT_SELETUSKIRI_KULUTULU, ELEMENT_SELETUSKIRI_MOJU, ELEMENT_SELETUSKIRI_OSA_PEALKIRI, ELEMENT_SELETUSKIRI_PEALKIRI, ELEMENT_SELETUSKIRI_RAKENDUSAKTID, ELEMENT_SELETUSKIRI_SISSEJUHATUS, ELEMENT_SELETUSKIRI_TERMINOLOOGIA, ELEMENT_SELETUSKIRI_VABA, ELEMENT_SELETUSKIRI_VASTAVUS_EL, ELEMENT_SISU, ELEMENT_SISU_TEKST, ELEMENT_SKEEMI_NIMI, ELEMENT_TABEL, ELEMENT_TABEL_PEALKIRI, ELEMENT_TAVATEKST, ELEMENT_TC, ELEMENT_TR, ELEMENT_UNDERLINE, ELEMENT_VALJAANDJA, ELEMENT_VASTUVOETUD, ELEMENT_VEAPARANDUS, ELEMENT_VEAPARANDUS_KELLAAEG, ELEMENT_VEAPARANDUS_KUUPAEV, ELEMENT_VEAPARANDUS_TEKST, ELEMENT_VIIDE, ELEMENT_VIIDE_URI, ELEMENT_YLAINDEKS, FAIL_KUVAMINE_TEKSTIS, FAIL_KUVAMINE_VITTENA, MARK_TYHIK, PDF_VALJUND_ASUKOHT, PDF_VALJUND_DOKUMENDI_LIIK, PDF_VALJUND_DOKUMENT_STAATUS, PDF_VALJUND_KUUPAEV, PDF_VALJUND_LOGO_VAPP, PDF_VALJUND_MENETLUSE_NUMBER, PDF_VALJUND_SEISUND, PDF_VALJUND_VALJAANDJA, SISESTUSVALI_COLUMNS_ARV, TEADE_TYYP_INFO, TEADE_TYYP_VIGA, TEKST_KUJUNDUS_BOLD, TEKST_KUJUNDUS_BOLD_ALGUSTAG, TEKST_KUJUNDUS_ITALIC, TEKST_KUJUNDUS_ITALIC_ALGUSTAG, TEKST_KUJUNDUS_SUB, TEKST_KUJUNDUS_SUB_ALGUSTAG, TEKST_KUJUNDUS_SUP, TEKST_KUJUNDUS_SUP_ALGUSTAG, TEKST_KUJUNDUS_SUP_LOPPTAG, TEKST_KUJUNDUS_UNDERLINE, TEKST_KUJUNDUS_UNDERLINE_ALGUSTAG, XSL_PRINT_STIIL_PATH
 
Constructor Summary
VexProEditor()
          VexProEditori konstruktor, luuakse editor.
 
Method Summary
 void addAvatudLisaId(java.lang.String lisaId)
          Lisa id lisamine avatud lisade hulka.
 void addToUndolist(java.lang.Object obj)
          VexPro undomanageri undo listi objekti lisamine.
 org.w3c.dom.Document getAktiivneDOMDokument()
          Tagastab töövahendis avatud aktiivse dokumendi DOM dokumendi.
 org.w3c.dom.Document getAktiivneFragmentDOMDokument()
          Tagastab aktiivse dokumendi fragmentide DOM dokumendi.
 java.lang.String getDokumendiAluseksOlevXSDFailNimi()
          Aktiivse avatud dokumendi aluseks oleva schema faili nimi.
protected  javax.swing.text.StyledDocument getStyledDocument(javax.swing.JEditorPane e)
          Gets the document associated with an editor pane.
protected  javax.swing.text.StyledEditorKit getStyledEditorKit(javax.swing.JEditorPane e)
          Gets the editor kit associated with an editor pane.
 javax.swing.JFrame getVexProEditorFrame()
          VexPro peaframe kättesaamine.
 org.w3c.dom.Element getXSLTEditorAktiivneElement()
          Careti positsioonile vastav DOM dokumendi element.
 ElementNimiId getXSLTEditorAktiivneElementAndmed()
          Tagastab XSLT editori aknas careti asukohast aktiivse aluseks oleva dokumendi elemendi nime ja id.
 boolean isKasutajaSisestabEsimeseJargnevaElemendiMargi()
          Näitab, kas Editoris sisetatakse esimene järgneva elemendi teksti sisu märgi.
 void jalgiMuudatusiFikseeridaMuudatus(java.lang.String eemaldatavString, java.lang.String lisatavString, int selectionStartPositsioon, int selectionEndPositsioon, boolean arvestadaKlaviatuuriltSisestatudMarki)
           
 void lisaStringJooksvalePositsioonile(java.lang.String lisatavString)
          Stringi lisamine editori transformatsiooni aknasse muuta lubatud teksti jooksvale positsioonile.
static void main(java.lang.String[] args)
          Peameetod, VexProEditori loomine.
 void salvestaEksisteerivFail()
          Eksisteeriva faili salvestamine.
 void selekteeriElement(java.lang.String elementId)
          Selekteeritakse konkreetse id-ga element editori aknas.
protected  void setCharacterAttributes(javax.swing.JEditorPane editor, javax.swing.text.AttributeSet attr, boolean replace)
           
 void setCursor(java.lang.String elementId, java.lang.String elementNimi)
          Careti seadmine sobivale kohale.
 void setTeade(java.lang.String teadeTyyp, java.lang.String teade)
          Teadete sättimine info paneelile
 javax.swing.JPanel teeTabelLoomisePanel()
          Tabeli loomiseks vajalik panel.
 void updateEditor()
          Editori update, kutsutakse välja kui on muudetud aktiivset DOM dokumenti.
 void updateEditor(VexProEditor.UpdateEditorActionCmd cmd)
          Editori update, kutsutakse välja kui on muudetud aktiivset DOM dokumenti.
 void updateEditorCaretPositsioon(java.lang.String elementId, java.lang.String elementNimi)
          Sätitakse caret õigele kohale ja tehakse ka muud vajalikud tegevused.
 void updateEditorView(java.lang.String regioonId, java.lang.String cmd, org.w3c.dom.Element mojutatudElement)
          Editori vaate uuendamine
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

HTMLdoc

public javax.swing.text.html.HTMLDocument HTMLdoc

kit

public VexProHTMLEditorKit kit

action

public VexProHTMLTextAction action

dokumendiPuuVaade

public DokumentPuuVaade dokumendiPuuVaade

dokumentVaade

public DokumentVaade dokumentVaade

sysClipboard

protected static final java.awt.datatransfer.Clipboard sysClipboard

splitPane

public javax.swing.JSplitPane splitPane
Constructor Detail

VexProEditor

public VexProEditor()
VexProEditori konstruktor, luuakse editor.

Method Detail

getAktiivneDOMDokument

public org.w3c.dom.Document getAktiivneDOMDokument()
Tagastab töövahendis avatud aktiivse dokumendi DOM dokumendi.

Specified by:
getAktiivneDOMDokument in interface IVexProEditorVaade
Returns:

setTeade

public void setTeade(java.lang.String teadeTyyp,
           java.lang.String teade)
Teadete sättimine info paneelile

Specified by:
setTeade in interface IVexProEditorVaade
Parameters:
teade -

addAvatudLisaId

public void addAvatudLisaId(java.lang.String lisaId)
Lisa id lisamine avatud lisade hulka.

Specified by:
addAvatudLisaId in interface IVexProEditorVaade
Parameters:
lisaId -

updateEditorCaretPositsioon

public void updateEditorCaretPositsioon(java.lang.String elementId,
                    java.lang.String elementNimi)
Sätitakse caret õigele kohale ja tehakse ka muud vajalikud tegevused. Kasutatakse uute elementide lisamisel dokumendi puu vaates "Dokumendi vaade". Selekteeritakse vastava elemendi kasutaja moolt muuta saav tekst.

Specified by:
updateEditorCaretPositsioon in interface IVexProEditorVaade
Parameters:
elementId -
elementNimi -

updateEditor

public void updateEditor()
Editori update, kutsutakse välja kui on muudetud aktiivset DOM dokumenti. Tehakse update kõigile vajalikkele vaadetele. Arvestatakse kasutaja poolt tehtud võivate muudatustega tekstis.

Specified by:
updateEditor in interface IVexProEditorVaade

updateEditor

public void updateEditor(VexProEditor.UpdateEditorActionCmd cmd)
Editori update, kutsutakse välja kui on muudetud aktiivset DOM dokumenti. Tehakse update kõigile vajalikkele vaadetele.

Parameters:
cmd - editori uuendamise käsk

getDokumendiAluseksOlevXSDFailNimi

public java.lang.String getDokumendiAluseksOlevXSDFailNimi()
Aktiivse avatud dokumendi aluseks oleva schema faili nimi.

Specified by:
getDokumendiAluseksOlevXSDFailNimi in interface IVexProEditorVaade
Returns:

getAktiivneFragmentDOMDokument

public org.w3c.dom.Document getAktiivneFragmentDOMDokument()
Tagastab aktiivse dokumendi fragmentide DOM dokumendi.

Specified by:
getAktiivneFragmentDOMDokument in interface IVexProEditorVaade
Returns:

lisaStringJooksvalePositsioonile

public void lisaStringJooksvalePositsioonile(java.lang.String lisatavString)
Stringi lisamine editori transformatsiooni aknasse muuta lubatud teksti jooksvale positsioonile.

Specified by:
lisaStringJooksvalePositsioonile in interface IVexProEditorVaade
Parameters:
lisatavString -

getVexProEditorFrame

public javax.swing.JFrame getVexProEditorFrame()
VexPro peaframe kättesaamine.

Specified by:
getVexProEditorFrame in interface IVexProEditorVaade
Returns:

isKasutajaSisestabEsimeseJargnevaElemendiMargi

public boolean isKasutajaSisestabEsimeseJargnevaElemendiMargi()
Näitab, kas Editoris sisetatakse esimene järgneva elemendi teksti sisu märgi.

Specified by:
isKasutajaSisestabEsimeseJargnevaElemendiMargi in interface IVexProEditor

addToUndolist

public void addToUndolist(java.lang.Object obj)
VexPro undomanageri undo listi objekti lisamine.

Specified by:
addToUndolist in interface IVexProEditorVaade
Parameters:
obj -

updateEditorView

public void updateEditorView(java.lang.String regioonId,
               java.lang.String cmd,
               org.w3c.dom.Element mojutatudElement)
Editori vaate uuendamine

Specified by:
updateEditorView in interface IVexProEditorVaade
Parameters:
regioonId - regioon, mida uuendada, regiooni id on kujul: reg_
cmd - iseloomustab, mis sorti uuendamisega on tegemis
mojutatudElement - element, mida uuendamine mõjutab (automaatse nummerdamise tarbeks, tavaliselt elemndi, mida muudetakse vanem element. Mojutatud element võib olla ka null.

salvestaEksisteerivFail

public void salvestaEksisteerivFail()
Eksisteeriva faili salvestamine.


getXSLTEditorAktiivneElement

public org.w3c.dom.Element getXSLTEditorAktiivneElement()
Careti positsioonile vastav DOM dokumendi element.

Returns:

getXSLTEditorAktiivneElementAndmed

public ElementNimiId getXSLTEditorAktiivneElementAndmed()
Tagastab XSLT editori aknas careti asukohast aktiivse aluseks oleva dokumendi elemendi nime ja id.

Returns:

setCursor

public void setCursor(java.lang.String elementId,
           java.lang.String elementNimi)
Careti seadmine sobivale kohale.

Specified by:
setCursor in interface IVexProEditorVaade
Parameters:
elementId - elemendi id
elementNimi - elemendi nimi

teeTabelLoomisePanel

public javax.swing.JPanel teeTabelLoomisePanel()
Tabeli loomiseks vajalik panel.

Returns:

jalgiMuudatusiFikseeridaMuudatus

public void jalgiMuudatusiFikseeridaMuudatus(java.lang.String eemaldatavString,
                       java.lang.String lisatavString,
                       int selectionStartPositsioon,
                       int selectionEndPositsioon,
                       boolean arvestadaKlaviatuuriltSisestatudMarki)
Parameters:
eemaldatavString - back space (või delete klahvi) korral eemaldatav string
lisatavString - kopeerimise korral lisatav string
arvestadaKlaviatuuriltSisestatudMarki - näitab, kas arvestada kasutaja poolt klaviatuurilt sisestatud märki

setCharacterAttributes

protected final void setCharacterAttributes(javax.swing.JEditorPane editor,
                      javax.swing.text.AttributeSet attr,
                      boolean replace)

getStyledDocument

protected final javax.swing.text.StyledDocument getStyledDocument(javax.swing.JEditorPane e)
Gets the document associated with an editor pane.

Parameters:
e - the editor
Returns:
the document
Throws:
java.lang.IllegalArgumentException - for the wrong document type

getStyledEditorKit

protected final javax.swing.text.StyledEditorKit getStyledEditorKit(javax.swing.JEditorPane e)
Gets the editor kit associated with an editor pane.

Parameters:
e - the editor pane
Returns:
the kit
Throws:
java.lang.IllegalArgumentException - for the wrong document type

selekteeriElement

public void selekteeriElement(java.lang.String elementId)
Selekteeritakse konkreetse id-ga element editori aknas.

Parameters:
elementId -

main

public static void main(java.lang.String[] args)
Peameetod, VexProEditori loomine.

Parameters:
args -