eu.vexpro.editor
Class VexProHTMLTextAction

java.lang.Object
 extended by javax.swing.AbstractAction
   extended by javax.swing.text.TextAction
     extended by javax.swing.text.StyledEditorKit.StyledTextAction
       extended by javax.swing.text.html.HTMLEditorKit.HTMLTextAction
         extended by eu.vexpro.editor.VexProHTMLTextAction
All Implemented Interfaces:
java.awt.event.ActionListener, java.io.Serializable, java.lang.Cloneable, java.util.EventListener, javax.swing.Action

public class VexProHTMLTextAction
extends javax.swing.text.html.HTMLEditorKit.HTMLTextAction

VexPro editor spetsiifiline HTMLTextAction. Osad kuvatavad xml elemendid näidatakas span elemendi sees. Span element omab spetsiifilise kujuga id atribuuti, mille abil tehakse kindlaks DOM dokumendis vastav xml tag. span element saab järgneva id väärtuse: elemendiNimi_elmendiUID_elementMuudetav elemendiNimi on xml elemendi nimi elemendiUID on elemendi universaalne identifikaator elemenMuudetav on 1/0 1 - elemen on muudetav kasutaja poolt, 0 - element ei ole muudetav kasutaja poolt

See Also:
Serialized Form

Field Summary
 
Fields inherited from class javax.swing.AbstractAction
changeSupport, enabled
 
Fields inherited from interface javax.swing.Action
ACCELERATOR_KEY, ACTION_COMMAND_KEY, DEFAULT, DISPLAYED_MNEMONIC_INDEX_KEY, LARGE_ICON_KEY, LONG_DESCRIPTION, MNEMONIC_KEY, NAME, SELECTED_KEY, SHORT_DESCRIPTION, SMALL_ICON
 
Constructor Summary
VexProHTMLTextAction(java.lang.String name)
           
 
Method Summary
 void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)
           
 javax.swing.text.Element[] getElements(javax.swing.text.html.HTMLDocument doc, int offset)
          Tagastab elementide jada vastavalt offsetilt.
 int getSpanElemenStartOffsettById(javax.swing.text.html.HTMLDocument doc, java.lang.String id)
           
 javax.swing.text.Element getSpanElementById(javax.swing.text.html.HTMLDocument doc, java.lang.String id)
          TODO - nime võiks ära muuta mitte span Tagastab span elemendi id järgi.
 java.lang.String getSpanElementIdStr(javax.swing.text.Element element)
          Tagastab span elemendi atribuudi id väärtuse.
 javax.swing.text.Element getSpanElementOnOffset(javax.swing.text.html.HTMLDocument doc, int offset)
          Tagastab lähima span elemendi jooksvalt offsetilt (careti positsioon) SPAN elemendi atribuudis id kirjeldatakse ära vajalikud muutujad elemendiga töötamiseks.
 java.lang.String getValimineDivRegioonId(javax.swing.text.html.HTMLDocument htmlDocument, int position)
          Leitakse kõige välisem div regiooni id.
 
Methods inherited from class javax.swing.text.html.HTMLEditorKit.HTMLTextAction
elementCountToTag, findElementMatchingTag, getElementsAt, getHTMLDocument, getHTMLEditorKit
 
Methods inherited from class javax.swing.text.StyledEditorKit.StyledTextAction
getEditor, getStyledDocument, getStyledEditorKit, setCharacterAttributes, setParagraphAttributes
 
Methods inherited from class javax.swing.text.TextAction
augmentList, getFocusedComponent, getTextComponent
 
Methods inherited from class javax.swing.AbstractAction
addPropertyChangeListener, clone, firePropertyChange, getKeys, getPropertyChangeListeners, getValue, isEnabled, putValue, removePropertyChangeListener, setEnabled
 
Methods inherited from class java.lang.Object
equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

VexProHTMLTextAction

public VexProHTMLTextAction(java.lang.String name)
Method Detail

actionPerformed

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)

getElements

public javax.swing.text.Element[] getElements(javax.swing.text.html.HTMLDocument doc,
                       int offset)
Tagastab elementide jada vastavalt offsetilt. Elementide jada algab root elemendist

Parameters:
doc -
offset -
Returns:

getSpanElementOnOffset

public javax.swing.text.Element getSpanElementOnOffset(javax.swing.text.html.HTMLDocument doc,
                            int offset)
Tagastab lähima span elemendi jooksvalt offsetilt (careti positsioon) SPAN elemendi atribuudis id kirjeldatakse ära vajalikud muutujad elemendiga töötamiseks.

Parameters:
doc -
offset -
Returns:

getSpanElementIdStr

public java.lang.String getSpanElementIdStr(javax.swing.text.Element element)
Tagastab span elemendi atribuudi id väärtuse.

Parameters:
element -
Returns:

getSpanElementById

public javax.swing.text.Element getSpanElementById(javax.swing.text.html.HTMLDocument doc,
                          java.lang.String id)
TODO - nime võiks ära muuta mitte span Tagastab span elemendi id järgi.

Parameters:
doc -
id -
Returns:

getSpanElemenStartOffsettById

public int getSpanElemenStartOffsettById(javax.swing.text.html.HTMLDocument doc,
                     java.lang.String id)

getValimineDivRegioonId

public java.lang.String getValimineDivRegioonId(javax.swing.text.html.HTMLDocument htmlDocument,
                        int position)
Leitakse kõige välisem div regiooni id. Dokumendi regiooni id esitatakse kujul reg_id
Siilifailidest vaadta vastav kuju vajadusel. Kasutatakse performance lahendus suure hulga esimese taseme alamelementide korral.

Parameters:
htmlDocument -
position -
Returns: