eu.vexpro.editor
Class VexProToolkit

java.lang.Object
 extended by eu.vexpro.editor.VexProToolkit

public class VexProToolkit
extends java.lang.Object

VexProEditoris kasutavate õigusaktide dokumentidega töötamiseks vajalikud tööriistad. Kasulikud lingid: http://www.exampledepot.com/egs/org.w3c.dom/SplitText.html


Nested Class Summary
static class VexProToolkit.AllkirjastatavElement
          Allkirajstavad elemendid.
 
Field Summary
static java.lang.String FAIL_KUVAMINE_TEKSTIS
           
static java.lang.String FAIL_KUVAMINE_VITTENA
           
static java.lang.String FILE_ARIREEGEL
           
static java.lang.String MUUDATUS_TYPE_KUSTUTA
           
static java.lang.String MUUDATUS_TYPE_LISA
           
static java.lang.String TEGEVUS_CREATE_MUUTMISMARGE
           
static java.lang.String TEGEVUS_DELETE_MUUTMISMARGE
           
static java.lang.String TEGEVUS_UPDATE_MUUTMISMARGEGE
           
static java.lang.String XML_OIGUSAKT_TEMPLATE_KATALOOG
           
static java.lang.String XML_SCHEMA_FRAGMENT_KATALOOG
           
static java.lang.String XML_SCHEMA_STIIL_KATALOOG
           
 
Constructor Summary
VexProToolkit()
           
 
Method Summary
static void asendaTavatekstisCharacterReferenceMargiga(org.w3c.dom.Element tavatekstElement)
           
static void asendaTavatekstisErimargidKoodiga(org.w3c.dom.Element tavatekstElement)
           
static void eemaldaJalgiMuudatusteBlokk(org.w3c.dom.Document doc)
          Jälgi muudatuste bloki eemaldamine DOM dokumendist.
static void eemaldaMuudatusIdAbil(org.w3c.dom.Document doc, java.lang.String elementId)
          Muudatuse elemendi eemaldamine "jalgiMuudatusi" childide hulgast.
static void eemaldaTyhjadMetaandmed(org.w3c.dom.Document doc)
          "Tühjade" metaandme elementide eemaldamine.
static boolean elementOnMuudetav(java.lang.String elementId)
          Kontroll, kas element on muudetav kasutaja poolt.
static java.lang.Object getContent(org.w3c.dom.Element element, java.lang.StringBuilder content)
          Teksti ja teksti vormingu elemente sisaldava elemendi kogu teksti kokku korjamine.
static java.lang.String getFirstMatchElementTextValue(org.w3c.dom.Element parent, java.lang.String nodeName)
          Tagastab esimese sobiva elemendi tekstilise väärtuse.
static java.util.List<Muudatus> getJalgiMuudatusedList(org.w3c.dom.Document doc)
          Muudatuste listi tagastamine jälgi muudatuste funktsionaalsuse tarbeks.
static java.lang.String getKonkreetseMetaandmeVaartus(java.lang.String metaandmeElemendiNimi, java.util.List<MetaElementNimiVaartus> metaandmedList)
          Tagastab metaandme elemendi nimele vastava väärtuse.
static org.w3c.dom.Element getLisaViitSisalduvFailElement(org.w3c.dom.Element lisaViit)
          Tagastab lisaViit elemendis leiduva faili elemendi.
static java.util.List<LubatudDokument> getLubatudDokumentList()
          Tagastab töövahendis lubatud dokumentide listi.
static java.util.Map getLubatudXSLFailid()
          Tagastab vastavalt dokumendi schemale vastava stiilifaili.
static java.lang.String getMetaandmeVaartus(java.lang.String elementNimi, org.w3c.dom.Document doc)
          Konkreetse metaandme väärtuse tagastamine.
static java.lang.String getSchemaleVastavFragmentDokumentNimi(java.lang.String schemaFailiNimi)
          Tagastab schemale vastava fragmentide faili nime.
static int getSisuElemendiOtsesteAlamateArv(org.w3c.dom.Document doc)
          Tagastab elemendi "sisu" otseste alamelementide arvu.
static int getSisuElemendiOtsesteAlamateArv3taset(org.w3c.dom.Document doc)
           
static java.lang.String getTemplateFailileVastavSchemaFail(java.lang.String dokumentTemplateFailNimiPath)
          Tagastab vastavalt dokumendi mallile vastava schema faili.
static void haldaMuutmismarge(org.w3c.dom.Element parentElement, org.w3c.dom.Element muutmismarge, VastuvoetudMarge vm, java.lang.String tegevus)
          Muutmismärke loomine ja hõlmaine dokumendi koosseisu.
static void initVaikimisiMetaandmedJaOigusaktId(org.w3c.dom.Document aktiivneDOMDokument, java.lang.String schemaNimi)
          Vaikimisi metaandmete väärtuste täitmine.
static void leiaKoikTextAlamelemendidAsendaErimargidCodeReferenciga(org.w3c.dom.Node element)
          Elemendi alamates #text elementides erimärkide asendamine character referenciga.
static void lisaAlgatusmarge(org.w3c.dom.Document doc, Algatusmarge algatusmarge)
          Algatusmärke loomine.
static void lisaDokumendiAllkirjastajaAndmed(org.w3c.dom.Document doc, Isik isik, VexProToolkit.AllkirjastatavElement allkirjastatavElement, java.lang.String elementId)
          Allkirjastaja andmete lisamine.
static void lisaEsimeneKasutajapooltSisestatudTekstiMark(org.w3c.dom.Element element, java.lang.String sisestatavMark)
          Lisatakse elemendis olevale tekstile, esimesele positsioonile kasutaja poolt sisestatav märk.
static void lisaFailDokumenti(org.w3c.dom.Element jooksevElement, int positsioonTekstis, OigusaktFail fail)
          Pildifaili hõlmamine õigusakti xml dokumendi koosseisu Fail esitatakse järgnevalt: faili sius Base64encoded
static void lisaMuudatusedDokumenti(org.w3c.dom.Document doc, java.util.List<Muudatus> muudatused)
          Muudatuste hõlmamine õigusakti koosseisu, jälgi muudatuste funktsionaalsuse tarbeks.
static boolean lisaViitSisaldabFaili(org.w3c.dom.Element lisaViit)
          Tagastab, kas lisaViit sisaldab endas faili.
static void looJalgiMuudatusElement(org.w3c.dom.Element jalgiMuudatusiElement, int positsioonTekstis, int pikkus, java.lang.String muudatusTyyp, java.lang.String muutusElementId, java.lang.String muudatusKuupaev, java.lang.String muudatusAutor, java.lang.String muudatusId)
          Muutus element loomine õigusakti koosseisu jälgi muudatusi funktsionaalsuse tarbeks.
static void looKommentaar(org.w3c.dom.Element kommentaariOmavElement, java.lang.String sisu, java.lang.String autor, java.lang.String aeg)
          Kommentaari lisamine
static void looLisaMarge(org.w3c.dom.Document doc, org.w3c.dom.Element lisaMarge)
          Lisa märke täitmine.
static void looLisatavElement(org.w3c.dom.Element jooksevElement, int positsioonTekstis, java.lang.String selekteeritudTekst, java.lang.String lisatavElementNimi, java.lang.String lisatavaElemendiTekstilineSisu, org.w3c.dom.Element uusLisatavElement)
          Uue elemendi loomine ja hõlmamine DOM dokumenti.
static void looMuudatusKustuta(org.w3c.dom.Element jooksevElement, int positsioonTekstis, java.lang.String eemaldatavTekst, java.lang.String atrKuupaev, java.lang.String atrAutor)
          Deprecated. - TODO - REMOVE - uus lahendus Jälgi muudatusi, muudatuse tüüp "kustuta".
static org.w3c.dom.Element looMuudatusLisa(org.w3c.dom.Element jooksevElement, int positsioonTekstis, java.lang.String atrKuupaev, java.lang.String atrAutor)
          Deprecated. - TODO - REMOVE - uus lahendus Jälgi muudatusi, muudatuse tüüp "lisa".
static void looNormtehnMarkus(org.w3c.dom.Element normtehnmarkusOmanikElement, java.lang.String number, java.lang.String tekst, org.w3c.dom.Element normtehnmarkusBlokiOmanikElement)
          Normtehnilise märkuse loomine.
static void looTabel(org.w3c.dom.Element jooksevElement, int positsioonTekstis, int ridaArv, int veergArv)
          DEPRECATED - TODO - remove Tabeli loomine
static void looVastuvoetudMarge(org.w3c.dom.Document doc, VastuvoetudMarge vm)
          Vastuvõtmise märke loomine ja hõlmamine dokumendi koosseisu.
static void looVeaparandus(org.w3c.dom.Element veaparandusOmanikElement, java.lang.String tekst)
          Veaparanduse loomine.
static void looViide(org.w3c.dom.Element jooksevElement, int positsioonTekstis, java.lang.String kuvatavTekstStr, java.lang.String viideURIStr, java.lang.String viideIdStr, boolean selekteeritudTekstiViide, java.lang.String synkroniseeritudTekst)
          Viite loomine (välise viite loomine, dokumendisisese viite loomine).
static void margiParagrahvidKehtetuks(org.w3c.dom.Document doc, java.lang.String paragrahvNrAlates, java.lang.String paragrahvNrKuni)
          Paragrahv(ide) kehtetuks muutmine.
static void muudaAlgatusmarge(org.w3c.dom.Element muudetavAlgatusmarge, Algatusmarge algatusmarge)
          Olemasoleva algatusmärke muutmine.
static void muudaDokumentVersioonKuupaev(org.w3c.dom.Document doc)
          Dokumendi versiooni kuupäeva muutmine.
static void muudaHTMLKonteinerElementSisu(org.w3c.dom.Document doc, java.lang.String htmlKonteienrElementId, java.lang.String htmlFragment)
          Olemasoleva HTMLKonteiner elemendi sisu muutmisega.
static void muudaLisaMarge(org.w3c.dom.Element lisaMarge, java.lang.String tavatekstStr, java.lang.String lisaNrStr)
          Lisa märke muutmine.
static void muudaMetaandmedVersioonKuupaev(org.w3c.dom.Document doc)
          Metandmete versiooni kuupäeva muutmine.
static void muudaValineViide(org.w3c.dom.Element viideElem, java.lang.String kuvatavTekstStr, java.lang.String viidatavaElementId)
          Välise viite muutmine.
static void muudaVeaparandus(org.w3c.dom.Element veaparandus, java.lang.String veaparandusTekstStr)
          Eksisteeriva veaparanduse muutmine.
static void muudaViide(org.w3c.dom.Element viideElement, java.lang.String kuvatavTekst, java.lang.String urlStr)
          Viite elemendi sisu muutmine.
static java.lang.String puhastaHTMLMargendid(java.lang.String tabelHTML)
          Puhastatakse genereeritud tabeli HTML kood ebavajalikest HTML märgenditest.
static void salvestaMetaandmeteVersioon(org.w3c.dom.Document doc)
          Metaandmete kehtiva versiooni salvestamine.
static void tabelEemaldaRida(org.w3c.dom.Element rida)
          Tabelis tabeli rea eemaldamine.
static void tabelEemaldaVeerg(org.w3c.dom.Element tabel, int jooksevTabelilahterIndeks)
          Tabeli veeru eemaldamine.
static void tabelLisaRida(org.w3c.dom.Element tabelRidaElem)
          Tabelis tabeli rea lisamine.
static void tabelLisaVeerg(org.w3c.dom.Element tabel, int jooksevTabelilahterIndeks)
          Tabelisse uue veeru lisamine
static java.lang.String teeTabel(int rida, int veerg)
          HTML tabeli loomine vastavalt etteantud ridadele ja veergudele.
static org.w3c.dom.Element tolgiTabelHTMLOigusaktTabeliks(java.lang.String tabelHTML, java.lang.String tabeliPealkiri, java.lang.String tabelyPealkiriPaigutus, java.lang.String tabeliLaius)
          Tabeli HTML koodi viimine õigusaktile sobivale kujule.
static void tootlePuuduvadMetaandmed(org.w3c.dom.Document doc)
          Puuduvate metaandmete lisamine.
static void uuendaLisaMarge(org.w3c.dom.Document doc)
          Dokumendis eksisteerivate lisade lisaMarge bloki uuendamine.
static void vahetaElementAsukohtDokumendis(org.w3c.dom.Element liigutatavElement, org.w3c.dom.Element ylemineElement)
          Vahetab DOM dokumendis liigutava elemendi koha.
static java.lang.String yhendaRidaVeerg(java.lang.String htmlTabel, java.lang.String algus, java.lang.String lopp)
          Ridade või veergude ühendamine.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

FAIL_KUVAMINE_TEKSTIS

public static final java.lang.String FAIL_KUVAMINE_TEKSTIS
See Also:
Constant Field Values

FAIL_KUVAMINE_VITTENA

public static final java.lang.String FAIL_KUVAMINE_VITTENA
See Also:
Constant Field Values

MUUDATUS_TYPE_KUSTUTA

public static final java.lang.String MUUDATUS_TYPE_KUSTUTA
See Also:
Constant Field Values

MUUDATUS_TYPE_LISA

public static final java.lang.String MUUDATUS_TYPE_LISA
See Also:
Constant Field Values

TEGEVUS_CREATE_MUUTMISMARGE

public static final java.lang.String TEGEVUS_CREATE_MUUTMISMARGE
See Also:
Constant Field Values

TEGEVUS_DELETE_MUUTMISMARGE

public static final java.lang.String TEGEVUS_DELETE_MUUTMISMARGE
See Also:
Constant Field Values

TEGEVUS_UPDATE_MUUTMISMARGEGE

public static final java.lang.String TEGEVUS_UPDATE_MUUTMISMARGEGE
See Also:
Constant Field Values

FILE_ARIREEGEL

public static final java.lang.String FILE_ARIREEGEL
See Also:
Constant Field Values

XML_OIGUSAKT_TEMPLATE_KATALOOG

public static final java.lang.String XML_OIGUSAKT_TEMPLATE_KATALOOG
See Also:
Constant Field Values

XML_SCHEMA_FRAGMENT_KATALOOG

public static final java.lang.String XML_SCHEMA_FRAGMENT_KATALOOG
See Also:
Constant Field Values

XML_SCHEMA_STIIL_KATALOOG

public static final java.lang.String XML_SCHEMA_STIIL_KATALOOG
See Also:
Constant Field Values
Constructor Detail

VexProToolkit

public VexProToolkit()
Method Detail

vahetaElementAsukohtDokumendis

public static void vahetaElementAsukohtDokumendis(org.w3c.dom.Element liigutatavElement,
                         org.w3c.dom.Element ylemineElement)
Vahetab DOM dokumendis liigutava elemendi koha.

Parameters:
liigutatavElement - element, mille asukohta soovitakse liigutada.
ylemineElement - element mis on puus liigutatava elemendi sihtkohas pealmine (ülemine, mitte tingimata parent) element.

muudaViide

public static void muudaViide(org.w3c.dom.Element viideElement,
               java.lang.String kuvatavTekst,
               java.lang.String urlStr)
Viite elemendi sisu muutmine.

Parameters:
viideElement -
kuvatavTekst -
urlStr -

muudaValineViide

public static void muudaValineViide(org.w3c.dom.Element viideElem,
                  java.lang.String kuvatavTekstStr,
                  java.lang.String viidatavaElementId)
Välise viite muutmine.

Parameters:
viideElem -
kuvatavTekstStr -
viidatavaElementId -

getContent

public static java.lang.Object getContent(org.w3c.dom.Element element,
                     java.lang.StringBuilder content)
Teksti ja teksti vormingu elemente sisaldava elemendi kogu teksti kokku korjamine. Peamiselt kasutusel tavatekst elementide korral.

Parameters:
element -
content -
Returns:

asendaTavatekstisCharacterReferenceMargiga

public static void asendaTavatekstisCharacterReferenceMargiga(org.w3c.dom.Element tavatekstElement)

asendaTavatekstisErimargidKoodiga

public static void asendaTavatekstisErimargidKoodiga(org.w3c.dom.Element tavatekstElement)

looViide

public static void looViide(org.w3c.dom.Element jooksevElement,
              int positsioonTekstis,
              java.lang.String kuvatavTekstStr,
              java.lang.String viideURIStr,
              java.lang.String viideIdStr,
              boolean selekteeritudTekstiViide,
              java.lang.String synkroniseeritudTekst)
Viite loomine (välise viite loomine, dokumendisisese viite loomine).

Parameters:
jooksevElement - jooksev element dokumendis, viite korral kas tavatekst või sisutekst
positsioonTekstis - positsioon tekstis kuhu viidet soovitakse lisada
kuvatavTekstStr - viite kuvatav tekst
viideURIStr - viite URI
viideIdStr - viite ID string
synkroniseeritudTekst - editoris sünkronisseeritud tekst, võib sisalda teksti vorminguelemente: b, i, u, sub, sup

lisaFailDokumenti

public static void lisaFailDokumenti(org.w3c.dom.Element jooksevElement,
                   int positsioonTekstis,
                   OigusaktFail fail)
Pildifaili hõlmamine õigusakti xml dokumendi koosseisu Fail esitatakse järgnevalt: faili sius Base64encoded

Parameters:
fail - faili mudel
element - DOM element kelle alamelemendiks fail saab

lisaEsimeneKasutajapooltSisestatudTekstiMark

public static void lisaEsimeneKasutajapooltSisestatudTekstiMark(org.w3c.dom.Element element,
                                java.lang.String sisestatavMark)
Lisatakse elemendis olevale tekstile, esimesele positsioonile kasutaja poolt sisestatav märk.

Parameters:
element -
sisestatavMark -

looTabel

public static void looTabel(org.w3c.dom.Element jooksevElement,
              int positsioonTekstis,
              int ridaArv,
              int veergArv)
DEPRECATED - TODO - remove Tabeli loomine

Parameters:
jooksevElement - jooksev element dokumendis, viite korral kas tavatekst või sisutekst
positsioonTekstis - kursori positsioon
ridaArv - ridade arv
veergArv - veergude arv

muudaHTMLKonteinerElementSisu

public static void muudaHTMLKonteinerElementSisu(org.w3c.dom.Document doc,
                         java.lang.String htmlKonteienrElementId,
                         java.lang.String htmlFragment)
Olemasoleva HTMLKonteiner elemendi sisu muutmisega.

Parameters:
doc -
htmlKonteienrElementId -
htmlFragment -

muudaVeaparandus

public static void muudaVeaparandus(org.w3c.dom.Element veaparandus,
                  java.lang.String veaparandusTekstStr)
Eksisteeriva veaparanduse muutmine.

Parameters:
veaparandus -

looVeaparandus

public static void looVeaparandus(org.w3c.dom.Element veaparandusOmanikElement,
                 java.lang.String tekst)
Veaparanduse loomine.

Parameters:
veaparandusOmanikElement -
tekst -

looNormtehnMarkus

public static void looNormtehnMarkus(org.w3c.dom.Element normtehnmarkusOmanikElement,
                   java.lang.String number,
                   java.lang.String tekst,
                   org.w3c.dom.Element normtehnmarkusBlokiOmanikElement)
Normtehnilise märkuse loomine.

Parameters:
normtehnmarkusOmanikElement - element, kellele konkreeten normtehniline märkus kuulub
number - normtehnilise märkuse number
tekst - normtehnilise märkuse tekst
normtehnmarkusBlokiOmanikElement - normtehnilise bloki omanik element

looKommentaar

public static void looKommentaar(org.w3c.dom.Element kommentaariOmavElement,
                 java.lang.String sisu,
                 java.lang.String autor,
                 java.lang.String aeg)
Kommentaari lisamine

Parameters:
jooksevElement - jooksev element
sisu - kommentaari sisu
autor - kommentaari autor
aeg - kommenteerimise aeg

haldaMuutmismarge

public static void haldaMuutmismarge(org.w3c.dom.Element parentElement,
                   org.w3c.dom.Element muutmismarge,
                   VastuvoetudMarge vm,
                   java.lang.String tegevus)
Muutmismärke loomine ja hõlmaine dokumendi koosseisu. Kehtib universaalne ärireegel. Dokumenti salvestatakse üksnes väärtused ja need elemendid, millele kasutaja on väärtuse andnud.

Parameters:
parentElement - element kuhu luuakse muutmismärge
muutmismarge - muutmismärke element, mida soovitakse eemaldada või muuta
vm - vastuvoetudType mudel
tegevus - tegevus, mida soovitakse teostada

looVastuvoetudMarge

public static void looVastuvoetudMarge(org.w3c.dom.Document doc,
                    VastuvoetudMarge vm)
Vastuvõtmise märke loomine ja hõlmamine dokumendi koosseisu.

Parameters:
doc - DOM dokument
vm - vastuvoetud märge

getFirstMatchElementTextValue

public static java.lang.String getFirstMatchElementTextValue(org.w3c.dom.Element parent,
                               java.lang.String nodeName)
Tagastab esimese sobiva elemendi tekstilise väärtuse.

Parameters:
parent -
nodeName -
Returns:

looLisatavElement

public static void looLisatavElement(org.w3c.dom.Element jooksevElement,
                   int positsioonTekstis,
                   java.lang.String selekteeritudTekst,
                   java.lang.String lisatavElementNimi,
                   java.lang.String lisatavaElemendiTekstilineSisu,
                   org.w3c.dom.Element uusLisatavElement)
Uue elemendi loomine ja hõlmamine DOM dokumenti.

Parameters:
jooksevElement - jooksev element dokumendis, viite korral kas tavatekst või sisutekst
positsioonTekstis - positsioon tekstis kuhu viidet soovitakse lisada
selekteeritudTekst - näitab, kas selekteeritud tekst on uue elemendi tekstiliseks sisuks (tuleb implementeerida vastavalt vajadusele sõltumatu lisatavaElemendiTekstilineSisu väärtusest).
lisatavElementNimi - lisatava elemendi nimi
lisatavaElemendiTekstilineSisu - antud väärtus saab uue elemendi tekstiliseks sisuks (tuleb implementeerida vastavalt vajadusele sõltumatu selekteeritudTekst väärtusest).

looMuudatusLisa

public static org.w3c.dom.Element looMuudatusLisa(org.w3c.dom.Element jooksevElement,
                         int positsioonTekstis,
                         java.lang.String atrKuupaev,
                         java.lang.String atrAutor)
Deprecated. - TODO - REMOVE - uus lahendus Jälgi muudatusi, muudatuse tüüp "lisa".

Parameters:
jooksevElement -
positsioonTekstis -
atrKuupaev -
atrAutor -

looMuudatusKustuta

public static void looMuudatusKustuta(org.w3c.dom.Element jooksevElement,
                   int positsioonTekstis,
                   java.lang.String eemaldatavTekst,
                   java.lang.String atrKuupaev,
                   java.lang.String atrAutor)
Deprecated. - TODO - REMOVE - uus lahendus Jälgi muudatusi, muudatuse tüüp "kustuta".

Parameters:
jooksevElement -
positsioonTekstis -
eemaldatavTekst -
atrKuupaev -
atrAutor -

lisaAlgatusmarge

public static void lisaAlgatusmarge(org.w3c.dom.Document doc,
                  Algatusmarge algatusmarge)
Algatusmärke loomine.

Parameters:
algatusmarge -

muudaAlgatusmarge

public static void muudaAlgatusmarge(org.w3c.dom.Element muudetavAlgatusmarge,
                   Algatusmarge algatusmarge)
Olemasoleva algatusmärke muutmine.

Parameters:
muudetavAlgatusmarge -
algatusmarge -

lisaDokumendiAllkirjastajaAndmed

public static void lisaDokumendiAllkirjastajaAndmed(org.w3c.dom.Document doc,
                          Isik isik,
                          VexProToolkit.AllkirjastatavElement allkirjastatavElement,
                          java.lang.String elementId)
Allkirjastaja andmete lisamine.

Parameters:
doc - editoris avatud DOM dokument
isik - allkirjastaja isiku objekt
allkirjastatavElement - allkirjastatava elemendi nimi, lubatud väärtused: oigusakti, lisa, seletuskiri
elementId - seletuskirja ja lisa puhul seletuskirja või lisa elmendi id.

salvestaMetaandmeteVersioon

public static void salvestaMetaandmeteVersioon(org.w3c.dom.Document doc)
Metaandmete kehtiva versiooni salvestamine.

Parameters:
doc -

puhastaHTMLMargendid

public static java.lang.String puhastaHTMLMargendid(java.lang.String tabelHTML)
Puhastatakse genereeritud tabeli HTML kood ebavajalikest HTML märgenditest.

Parameters:
tabelHTML -
Returns:

tolgiTabelHTMLOigusaktTabeliks

public static org.w3c.dom.Element tolgiTabelHTMLOigusaktTabeliks(java.lang.String tabelHTML,
                                 java.lang.String tabeliPealkiri,
                                 java.lang.String tabelyPealkiriPaigutus,
                                 java.lang.String tabeliLaius)
Tabeli HTML koodi viimine õigusaktile sobivale kujule.

Returns:

yhendaRidaVeerg

public static java.lang.String yhendaRidaVeerg(java.lang.String htmlTabel,
                        java.lang.String algus,
                        java.lang.String lopp)
Ridade või veergude ühendamine.

Parameters:
htmlTabel -
algus -
lopp -
Returns:

teeTabel

public static java.lang.String teeTabel(int rida,
                    int veerg)
HTML tabeli loomine vastavalt etteantud ridadele ja veergudele.

Parameters:
rida -
veerg -
Returns:

tabelEemaldaRida

public static void tabelEemaldaRida(org.w3c.dom.Element rida)
Tabelis tabeli rea eemaldamine.

Parameters:
rida -

tabelLisaRida

public static void tabelLisaRida(org.w3c.dom.Element tabelRidaElem)
Tabelis tabeli rea lisamine. Tabeli rea lisamisel tuleb arvestada eelneva rea ühendatud lahtritega (colspan atribuudi väärtusega).

Parameters:
tabelRidaElem - tabeli rea element millele lisatakse uus loodava rida järgnevaks

tabelEemaldaVeerg

public static void tabelEemaldaVeerg(org.w3c.dom.Element tabel,
                   int jooksevTabelilahterIndeks)
Tabeli veeru eemaldamine.

Parameters:
tabel -
jooksevTabelilahterIndeks -

tabelLisaVeerg

public static void tabelLisaVeerg(org.w3c.dom.Element tabel,
                 int jooksevTabelilahterIndeks)
Tabelisse uue veeru lisamine

Parameters:
tabel -
jooksevTabelilahterIndeks -

initVaikimisiMetaandmedJaOigusaktId

public static void initVaikimisiMetaandmedJaOigusaktId(org.w3c.dom.Document aktiivneDOMDokument,
                            java.lang.String schemaNimi)
Vaikimisi metaandmete väärtuste täitmine. Kasutatakse uue dokumendi loomisel vaikimisei metaandmete täitmiseks. TODO - sisaldab õigusakti spetsiifilisi ärireegleid - kas viia ärireeglite alla???


looJalgiMuudatusElement

public static void looJalgiMuudatusElement(org.w3c.dom.Element jalgiMuudatusiElement,
                      int positsioonTekstis,
                      int pikkus,
                      java.lang.String muudatusTyyp,
                      java.lang.String muutusElementId,
                      java.lang.String muudatusKuupaev,
                      java.lang.String muudatusAutor,
                      java.lang.String muudatusId)
Muutus element loomine õigusakti koosseisu jälgi muudatusi funktsionaalsuse tarbeks.

Parameters:
positsioonTekstis - muudatuse alguse positsioon tekstis
pikkus - muudatusega hõlmatud stringi pikkus
muudatusTyyp - muudatuse tüüp (lisa/kustuta)
muutusElementId - muudatusega seotud elemendi id, mis on kujul elementNimi_id_1
muudatusKuupaev - muudatuse kuupäev
muudatusAutor - muudatuse autor

lisaMuudatusedDokumenti

public static void lisaMuudatusedDokumenti(org.w3c.dom.Document doc,
                      java.util.List<Muudatus> muudatused)
Muudatuste hõlmamine õigusakti koosseisu, jälgi muudatuste funktsionaalsuse tarbeks.

Parameters:
doc -
muudatused -

getJalgiMuudatusedList

public static java.util.List<Muudatus> getJalgiMuudatusedList(org.w3c.dom.Document doc)
Muudatuste listi tagastamine jälgi muudatuste funktsionaalsuse tarbeks.

Parameters:
doc -
Returns:

eemaldaMuudatusIdAbil

public static void eemaldaMuudatusIdAbil(org.w3c.dom.Document doc,
                     java.lang.String elementId)
Muudatuse elemendi eemaldamine "jalgiMuudatusi" childide hulgast.

Parameters:
doc -
elementId -

eemaldaJalgiMuudatusteBlokk

public static void eemaldaJalgiMuudatusteBlokk(org.w3c.dom.Document doc)
Jälgi muudatuste bloki eemaldamine DOM dokumendist.

Parameters:
doc -

elementOnMuudetav

public static boolean elementOnMuudetav(java.lang.String elementId)
Kontroll, kas element on muudetav kasutaja poolt.

Parameters:
elementId -
Returns:

getLubatudDokumentList

public static java.util.List<LubatudDokument> getLubatudDokumentList()
Tagastab töövahendis lubatud dokumentide listi.

Returns:

getSchemaleVastavFragmentDokumentNimi

public static java.lang.String getSchemaleVastavFragmentDokumentNimi(java.lang.String schemaFailiNimi)
Tagastab schemale vastava fragmentide faili nime.

Parameters:
schemaFailiNimi -
Returns:

getTemplateFailileVastavSchemaFail

public static java.lang.String getTemplateFailileVastavSchemaFail(java.lang.String dokumentTemplateFailNimiPath)
Tagastab vastavalt dokumendi mallile vastava schema faili. Kasutatakse uue dokumendi loomisel.

Parameters:
dokumentTemplate -
Returns:

getLubatudXSLFailid

public static java.util.Map getLubatudXSLFailid()
Tagastab vastavalt dokumendi schemale vastava stiilifaili.

Returns:

getMetaandmeVaartus

public static java.lang.String getMetaandmeVaartus(java.lang.String elementNimi,
                          org.w3c.dom.Document doc)
Konkreetse metaandme väärtuse tagastamine. Küsitakse metaandme väärtus jooksva dokumendi käest. (Kasutatakse MetaandmedTabel)

Parameters:
elementNimi -
Returns:

getKonkreetseMetaandmeVaartus

public static java.lang.String getKonkreetseMetaandmeVaartus(java.lang.String metaandmeElemendiNimi,
                               java.util.List<MetaElementNimiVaartus> metaandmedList)
Tagastab metaandme elemendi nimele vastava väärtuse.

Parameters:
metaandmeElemendiNimi -
metaandmedList -
Returns:

muudaMetaandmedVersioonKuupaev

public static void muudaMetaandmedVersioonKuupaev(org.w3c.dom.Document doc)
Metandmete versiooni kuupäeva muutmine.

Parameters:
doc -

muudaDokumentVersioonKuupaev

public static void muudaDokumentVersioonKuupaev(org.w3c.dom.Document doc)
Dokumendi versiooni kuupäeva muutmine. metaandmed.versioon.dokumentVersioonKuupaev

Parameters:
doc -

looLisaMarge

public static void looLisaMarge(org.w3c.dom.Document doc,
                org.w3c.dom.Element lisaMarge)
Lisa märke täitmine. Lisa märke struktuur on antud dokumendile vastava fragment failiga (võib ka mitte olla). Kasutatakse ka lisaMarge elemendi sisu uuendamisel.

Parameters:
doc -
lisaMarge -

uuendaLisaMarge

public static void uuendaLisaMarge(org.w3c.dom.Document doc)
Dokumendis eksisteerivate lisade lisaMarge bloki uuendamine.

Parameters:
doc -

muudaLisaMarge

public static void muudaLisaMarge(org.w3c.dom.Element lisaMarge,
                 java.lang.String tavatekstStr,
                 java.lang.String lisaNrStr)
Lisa märke muutmine. Kasutaja muudab tavateksti ja lisaNr väärtust, muud väärtused tulevad dokumendist endast.

Parameters:
lisaMarge - eksisteeriv lisaMarge element
tavatekstStr - tavateksti stringiline väärtus
lisaNrStr - lisaNr stringiline väärtus

tootlePuuduvadMetaandmed

public static void tootlePuuduvadMetaandmed(org.w3c.dom.Document doc)
Puuduvate metaandmete lisamine. ÄRIREEGEL: dokumendi koosseisus ei tohi olla "tühju" metaandme elemente (saavutatakse: dokumendi avamisel puuduvate lisamisega, dokumendi salvestamisel "tühjade" metaandme elementide eemaldamisega).

Parameters:
doc -

eemaldaTyhjadMetaandmed

public static void eemaldaTyhjadMetaandmed(org.w3c.dom.Document doc)
"Tühjade" metaandme elementide eemaldamine. ÄRIREEGEL: dokumendi koosseisus ei tohi olla "tühju" metaandme elemente (saavutatakse: dokumendi avamisel puuduvate lisamisega, dokumendi salvestamisel "tühjade" metaandme elementide eemaldamisega).

Parameters:
doc -

margiParagrahvidKehtetuks

public static void margiParagrahvidKehtetuks(org.w3c.dom.Document doc,
                       java.lang.String paragrahvNrAlates,
                       java.lang.String paragrahvNrKuni)
Paragrahv(ide) kehtetuks muutmine.

Parameters:
doc -

lisaViitSisaldabFaili

public static boolean lisaViitSisaldabFaili(org.w3c.dom.Element lisaViit)
Tagastab, kas lisaViit sisaldab endas faili.

Parameters:
lisaViit -
Returns:

getLisaViitSisalduvFailElement

public static org.w3c.dom.Element getLisaViitSisalduvFailElement(org.w3c.dom.Element lisaViit)
Tagastab lisaViit elemendis leiduva faili elemendi.

Parameters:
lisaViit -
Returns:

getSisuElemendiOtsesteAlamateArv

public static int getSisuElemendiOtsesteAlamateArv(org.w3c.dom.Document doc)
Tagastab elemendi "sisu" otseste alamelementide arvu.

Parameters:
doc -
Returns:

getSisuElemendiOtsesteAlamateArv3taset

public static int getSisuElemendiOtsesteAlamateArv3taset(org.w3c.dom.Document doc)

leiaKoikTextAlamelemendidAsendaErimargidCodeReferenciga

public static void leiaKoikTextAlamelemendidAsendaErimargidCodeReferenciga(org.w3c.dom.Node element)
Elemendi alamates #text elementides erimärkide asendamine character referenciga. Tavatekst element võib sisaldada endas järgnevaid alamelemente (tavatekst on mixed content type): b,u,i.sub,sup,reavahetus Kasutatakse faili salvestamisel.

Parameters:
element -
See Also:
DocumentPane.saveFail(java.lang.String, org.w3c.dom.Document)