eu.vexpro.editor.vaade.dokument
Class DokumentVaade

java.lang.Object
 extended by eu.vexpro.editor.vaade.dokument.DokumentVaade

public class DokumentVaade
extends java.lang.Object

VexPro õigusakti spetsiifiline dokumendi vaade.


Field Summary
static java.lang.String FRAGMENT_ATR_VANEMELEMENT
           
static java.lang.String ROOT_NODE_VAARTUS
           
 
Constructor Summary
DokumentVaade(IVexProEditorVaade editor, javax.swing.JPanel dokumendiPuuPanel)
          Dokumendi puu vaate kontstuktor, luuakse vaade.
 
Method Summary
static boolean arireegelDokumentVaadeLubadaYlaindeksFragmentKasutamist(java.lang.String dokumentEtappVaartus)
          TODO .- ärireeglid viia ühte eraldi faili Ärireegel vaates "Dokument vaade" alamvaates "Lubatud lisatud elemendid" valikus ülaindeksiga fragmendi näitamise kohta.
static boolean arireegelLubadaDokumendipuusEemaldaElementValik(java.lang.String elementNimi)
          Õigusaktipõhine ärireegel, millal lubada dokumendi puus ("Dokumendi vaade") eemaldada element.
 java.util.Map getFragmentMap()
          Tagastab jooksva dokumendi fragmentide mapi.
 DokumentPuuElement getPuustSelekteeritudObjekt()
          Tagastab puust valitud objekti.
 void init(org.w3c.dom.Document dokument)
          Puu initsialiseerimine.
 void selekteeriPuustKasutajaObjekt(org.w3c.dom.Element elem)
          Puust kasutajaobjekti selekteerimine, mis sisaldab parameetriks antud DOM elementi.
 void setElementSpetsiifilineInfoInfoalale(java.lang.Object element)
          Spetsiifilise (elemendist sõltuva) info sättimine infoalale.
 void setPuustSelekteeritudObjekt(java.lang.Object objekt)
          Sätib puust valitud (user)objekti.
 void updateEditor()
          Puus asjade lohistamisel editori update.
 void visitAllNodesAvaPuuHaru(javax.swing.JTree tree, int otsitavIndex)
          Kõigi puu nodede läbivaatamine, õigerea selekteerimine, õige haru avamine.
 void visitAllNodesAvaPuuHaru(javax.swing.tree.TreeNode node, int otsitavIndex)
          Kõigi puu nodede läbivaatamine, õigerea selekteerimine, õige haru avamine.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

ROOT_NODE_VAARTUS

public static final java.lang.String ROOT_NODE_VAARTUS
See Also:
Constant Field Values

FRAGMENT_ATR_VANEMELEMENT

public static final java.lang.String FRAGMENT_ATR_VANEMELEMENT
See Also:
Constant Field Values
Constructor Detail

DokumentVaade

public DokumentVaade(IVexProEditorVaade editor,
           javax.swing.JPanel dokumendiPuuPanel)
Dokumendi puu vaate kontstuktor, luuakse vaade.

Parameters:
editor -
dokumendiPuuPanel -
Method Detail

getFragmentMap

public java.util.Map getFragmentMap()
Tagastab jooksva dokumendi fragmentide mapi. map key - fragmendi nimi (elemendi nimi)

Returns:

setElementSpetsiifilineInfoInfoalale

public void setElementSpetsiifilineInfoInfoalale(java.lang.Object element)
Spetsiifilise (elemendist sõltuva) info sättimine infoalale. Näiteks "jälgi muudatusi" funktsionaalsuse korral.

Parameters:
element -

init

public void init(org.w3c.dom.Document dokument)
Puu initsialiseerimine.

Parameters:
dokument - VexPro-s avatud kuvada xml DOM dokumnet

arireegelDokumentVaadeLubadaYlaindeksFragmentKasutamist

public static boolean arireegelDokumentVaadeLubadaYlaindeksFragmentKasutamist(java.lang.String dokumentEtappVaartus)
TODO .- ärireeglid viia ühte eraldi faili Ärireegel vaates "Dokument vaade" alamvaates "Lubatud lisatud elemendid" valikus ülaindeksiga fragmendi näitamise kohta. Ülaindeksiga fragmente on lubatud näidata, kui dokumentEtapp = avaldamine

Parameters:
dokumentEtappVaartus -

arireegelLubadaDokumendipuusEemaldaElementValik

public static boolean arireegelLubadaDokumendipuusEemaldaElementValik(java.lang.String elementNimi)
Õigusaktipõhine ärireegel, millal lubada dokumendi puus ("Dokumendi vaade") eemaldada element. TODO - koguda kokku kõik sissekirjutatud ärireeglid ja püüda need viia ühte eraldi klassi


getPuustSelekteeritudObjekt

public DokumentPuuElement getPuustSelekteeritudObjekt()
Tagastab puust valitud objekti.

Returns:

setPuustSelekteeritudObjekt

public void setPuustSelekteeritudObjekt(java.lang.Object objekt)
Sätib puust valitud (user)objekti.

Parameters:
objekt -

updateEditor

public void updateEditor()
Puus asjade lohistamisel editori update.


selekteeriPuustKasutajaObjekt

public void selekteeriPuustKasutajaObjekt(org.w3c.dom.Element elem)
Puust kasutajaobjekti selekteerimine, mis sisaldab parameetriks antud DOM elementi.

Parameters:
elem -

visitAllNodesAvaPuuHaru

public void visitAllNodesAvaPuuHaru(javax.swing.JTree tree,
                  int otsitavIndex)
Kõigi puu nodede läbivaatamine, õigerea selekteerimine, õige haru avamine.

Parameters:
tree - puu.
otsitavIndex - otsitav tegelik node, arvestades kinniseid puu harusid.

visitAllNodesAvaPuuHaru

public void visitAllNodesAvaPuuHaru(javax.swing.tree.TreeNode node,
                  int otsitavIndex)
Kõigi puu nodede läbivaatamine, õigerea selekteerimine, õige haru avamine.

Parameters:
node - puu node.
otsitavIndex - otsitav tegelik node, arvestades kinniseid puu harusid.