eu.vexpro.editor.vaade.speller
Class OigekirjaKontroll

java.lang.Object
  extended by eu.vexpro.editor.vaade.speller.OigekirjaKontroll

public class OigekirjaKontroll
extends java.lang.Object

Teksti oigekirja kontroll, otsitakse vastet sõnale, selle mitte leidmise korral otsitakse sarnast sõna.


Field Summary
static java.lang.String SONASTIK_FAIL
           
 
Constructor Summary
OigekirjaKontroll()
           
 
Method Summary
static void initSonastik()
          Sõnastik töölemine. 1.
static boolean kontrolliSona(java.lang.String konntrollitavSona)
          Konntrollitava sõna õigekirja pildi kontrollimine, kas leidub sõnastikus.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

SONASTIK_FAIL

public static java.lang.String SONASTIK_FAIL
Constructor Detail

OigekirjaKontroll

public OigekirjaKontroll()
Method Detail

initSonastik

public static void initSonastik()
Sõnastik töölemine. 1. Sõna algustähtede järgi. 2. Sõnade pikkuste järgi.


kontrolliSona

public static boolean kontrolliSona(java.lang.String konntrollitavSona)
Konntrollitava sõna õigekirja pildi kontrollimine, kas leidub sõnastikus.

Parameters:
konntrollitavSona - kontrollitav sõna
Returns:
true, kui leidub sõna, false, kui sõna ei leidu