Package eu.vexpro.editor.vaade.speller

Class Summary
OigekirjaKontroll Teksti oigekirja kontroll, otsitakse vastet sõnale, selle mitte leidmise korral otsitakse sarnast sõna.