eu.vexpro.editor.vaade.tegevused
Class TegevusedVaade

java.lang.Object
  extended by eu.vexpro.editor.vaade.tegevused.TegevusedVaade

public class TegevusedVaade
extends java.lang.Object

VexPro editori tegevuste vaade.


Field Summary
static java.lang.String ALLKIRJASTAJA_KEY
           
static java.lang.String KASUTAJA_KEY
           
static java.lang.String TEGEVUS_HALDA_EELDEFINEERITUD_VAARTUS
           
static java.lang.String VALJAANDJAD_KEY
           
 
Constructor Summary
TegevusedVaade(IVexProEditorVaade editor)
           
 
Method Summary
 void tegevusedKuvaAlgatusmarkeRakendamine(org.w3c.dom.Element muudetavAlgatusmarge)
          Algatusmärke rakendamise vormi kuvamine.
 void tegevusedKuvaAllkirjastajaValikuRakendamine()
          Kuvatakse allkirjastajate valik.
 void tegevusedKuvaAllkirjastajaValikuRakendamineLisa()
          Kuvatakse allkirjastajate valik lisale rakendamiseks.
 void tegevusedKuvaAllkirjastajaValikuRakendamineSeletuskiri()
          Kuvatakse allkirjastajate valik seletuskirjale rakendamiseks.
 void tegevusedKuvaEeldefineeritudVaartusedHaldus(int tabIndex)
          Kuvatakse eeldefineeritud väärtuste haldus.
 void tegevusedKuvaErimarkideValik()
          Kuvatakse erimärkide valik.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

KASUTAJA_KEY

public static java.lang.String KASUTAJA_KEY

ALLKIRJASTAJA_KEY

public static java.lang.String ALLKIRJASTAJA_KEY

VALJAANDJAD_KEY

public static java.lang.String VALJAANDJAD_KEY

TEGEVUS_HALDA_EELDEFINEERITUD_VAARTUS

public static final java.lang.String TEGEVUS_HALDA_EELDEFINEERITUD_VAARTUS
See Also:
Constant Field Values
Constructor Detail

TegevusedVaade

public TegevusedVaade(IVexProEditorVaade editor)
Method Detail

tegevusedKuvaEeldefineeritudVaartusedHaldus

public void tegevusedKuvaEeldefineeritudVaartusedHaldus(int tabIndex)
Kuvatakse eeldefineeritud väärtuste haldus. Kasutatakse "seaded" mennüüs, punktis "Halda eeldefineeritud valikud";


tegevusedKuvaErimarkideValik

public void tegevusedKuvaErimarkideValik()
Kuvatakse erimärkide valik. Kasutatakse "seaded" mennüüs, punktis "Erimärgid" ja popup menüüs "Erimärgid";


tegevusedKuvaAllkirjastajaValikuRakendamine

public void tegevusedKuvaAllkirjastajaValikuRakendamine()
Kuvatakse allkirjastajate valik. Kasutatakse "seaded" mennüüs, punktis "Rakenda allkirjastaja";


tegevusedKuvaAllkirjastajaValikuRakendamineSeletuskiri

public void tegevusedKuvaAllkirjastajaValikuRakendamineSeletuskiri()
Kuvatakse allkirjastajate valik seletuskirjale rakendamiseks. Seletuskirju võib olla dokumendi koosseisus 0..n. Kasutatakse "seaded" mennüüs, punktis "Rakenda seletuskirja allkirjastaja";


tegevusedKuvaAllkirjastajaValikuRakendamineLisa

public void tegevusedKuvaAllkirjastajaValikuRakendamineLisa()
Kuvatakse allkirjastajate valik lisale rakendamiseks. Lisasid võib olla dokumendi koosseisus 0..n. Kasutatakse "seaded" mennüüs, punktis "Rakenda lisa allkirjastaja";


tegevusedKuvaAlgatusmarkeRakendamine

public void tegevusedKuvaAlgatusmarkeRakendamine(org.w3c.dom.Element muudetavAlgatusmarge)
Algatusmärke rakendamise vormi kuvamine.