eu.vexpro.editor.vaade.tegevused.eeldefineeritudvaartus
Class EeldefineeritudVaartusUtil

java.lang.Object
 extended by eu.vexpro.editor.vaade.tegevused.eeldefineeritudvaartus.EeldefineeritudVaartusUtil

public class EeldefineeritudVaartusUtil
extends java.lang.Object

Eeldefineeritud väärtuste abimeetodid.


Field Summary
static java.lang.String ALLKIRJASTAJA_KEY
           
static java.lang.String EELDEFINEERITUD_VAARTUS_FAIL
           
static java.lang.String KASUTAJA_KEY
           
static java.lang.String KASUTAJASEADED_KODUKATALOOG
           
static java.lang.String UTF_8
           
static java.lang.String VALJAANDJAD_KEY
           
 
Constructor Summary
EeldefineeritudVaartusUtil()
           
 
Method Summary
static java.util.List<Isik> getAllkirjastajaList(boolean lisaRead)
          Tagastab allkirjastaja listi.
static java.util.List<Isik> getKasutajaList()
          Tagastab töövahendi kasutajate listi.
static java.util.List<NimiVaartus> getKasutajaseadedList()
          Tagastab kasutajaseadete valikud.
static java.lang.String getKodukataloog()
          Tagastab kasutaja poolt defineeritud kodukataloogi (töö kataloog).
static Isik getToovahendiKasutaja()
          Tagastab töövahendi kasutaja andmed, kui on sätitud.
static java.util.List<java.lang.String> getValjaandjateList()
          Eeldefineeritud väljaandjad.
static java.lang.String loeEeldefineeritudVaartus(java.lang.String key)
          Tagastab keyle vastava väärtuse eeldefineeritud väärtuste failist.
static void loePropertiesFail(java.lang.String failNimi)
          Properties faili lugemine.
static boolean setIsikList(java.util.List isikList, java.lang.String key)
          Sätib isik listi õiges formaadis eeldefineeritud väärtuste konfiguratsiooni faili
static boolean setKasutajaseadedList(java.util.List<NimiVaartus> kasutajaseadedList, java.lang.String key)
           
static boolean setValjaandjateList(java.util.List<java.lang.String> valjaandjadList, java.lang.String key)
          Väljaandjate lisamine eeldefineeritud väärtuste faili.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

EELDEFINEERITUD_VAARTUS_FAIL

public static java.lang.String EELDEFINEERITUD_VAARTUS_FAIL

UTF_8

public static final java.lang.String UTF_8
See Also:
Constant Field Values

ALLKIRJASTAJA_KEY

public static final java.lang.String ALLKIRJASTAJA_KEY
See Also:
Constant Field Values

KASUTAJA_KEY

public static final java.lang.String KASUTAJA_KEY
See Also:
Constant Field Values

VALJAANDJAD_KEY

public static final java.lang.String VALJAANDJAD_KEY
See Also:
Constant Field Values

KASUTAJASEADED_KODUKATALOOG

public static final java.lang.String KASUTAJASEADED_KODUKATALOOG
See Also:
Constant Field Values
Constructor Detail

EeldefineeritudVaartusUtil

public EeldefineeritudVaartusUtil()
Method Detail

getAllkirjastajaList

public static java.util.List<Isik> getAllkirjastajaList(boolean lisaRead)
Tagastab allkirjastaja listi. Listi elemendid on tüüpi Allkirjastaja Allkirjastaja esitatakse järgnevalt ALLKIRJASTAJA=eesnimi,perekonnanimi,ametinimetus; ...

Returns:

getKasutajaList

public static java.util.List<Isik> getKasutajaList()
Tagastab töövahendi kasutajate listi. Listi elemendid on tüüpi Isik Isik esitatakse järgnevalt ALLKIRJASTAJA=eesnimi,perekonnanimi,ametinimetus; ... Kui isikuid ei ole tagastatakse tühi isiku rida.

Returns:

getValjaandjateList

public static java.util.List<java.lang.String> getValjaandjateList()
Eeldefineeritud väljaandjad.

Returns:

getKasutajaseadedList

public static java.util.List<NimiVaartus> getKasutajaseadedList()
Tagastab kasutajaseadete valikud.

Returns:

getKodukataloog

public static java.lang.String getKodukataloog()
Tagastab kasutaja poolt defineeritud kodukataloogi (töö kataloog).

Returns:

getToovahendiKasutaja

public static Isik getToovahendiKasutaja()
Tagastab töövahendi kasutaja andmed, kui on sätitud.

Returns:

setIsikList

public static boolean setIsikList(java.util.List isikList,
                 java.lang.String key)
Sätib isik listi õiges formaadis eeldefineeritud väärtuste konfiguratsiooni faili

Parameters:
isikList - isikute list
key - vastav key

setValjaandjateList

public static boolean setValjaandjateList(java.util.List<java.lang.String> valjaandjadList,
                     java.lang.String key)
Väljaandjate lisamine eeldefineeritud väärtuste faili.

Parameters:
valjaandjadList -
key -
Returns:

setKasutajaseadedList

public static boolean setKasutajaseadedList(java.util.List<NimiVaartus> kasutajaseadedList,
                      java.lang.String key)

loeEeldefineeritudVaartus

public static java.lang.String loeEeldefineeritudVaartus(java.lang.String key)
Tagastab keyle vastava väärtuse eeldefineeritud väärtuste failist.

Parameters:
key -
Returns:

loePropertiesFail

public static void loePropertiesFail(java.lang.String failNimi)
Properties faili lugemine.

Parameters:
failNimi -