Package eu.vexpro.editor.vaade.tegevused.eeldefineeritudvaartus

Class Summary
EeldefineeritudVaartusTabelMudel Eeldefineeritud väärtuste tabeli mudel.
EeldefineeritudVaartusUtil Eeldefineeritud väärtuste abimeetodid.
KasutajaseadedTabelMudel Kasutajaseadete tabeli mudel.
ValjaandjateTabelMudel Eeldefineeritud valikud, väljaandjate tabeli mudel.