eu.vexpro.editor.vaade.tegevused.eeldefineeritudvaartus
Classes 
EeldefineeritudVaartusTabelMudel
EeldefineeritudVaartusUtil
KasutajaseadedTabelMudel
ValjaandjateTabelMudel